Majetok sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri narástol19.11.2014 (14:30)

Majetok sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri k 14. novembru tohto roka dosiahol vyše 6,33 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa tak medzitýždenne zvýšila o 14,8 mil. eur.

V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) evidovali 574,1 mil. eur, čo znamenalo medzitýždenný nárast o 1,63 mil. eur.

V zmiešaných fondoch sa nachádzalo 62,6 mil. eur, čím objem majetku v týchto fondoch medzitýždenne stúpol o 0,1 mil. eur. V dlhopisových fondoch k minulému piatku objem prostriedkov vzrástol o 12,4 mil. eur na vyše 5,61 mld. eur. V indexových fondoch DSS spravovali 85,1 mil. eur, čím sa hodnota majetku v týchto fondoch medzitýždenne zvýšila o 0,6 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

V akciových fondoch sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k minulému piatku medzitýždenne zvýšila o 0,05 % až 0,17 %. Hodnota dôchodkovej jednotky v týchto fondoch dosahovala od 0,038890 eura po 0,043423 eura. V zmiešaných fondoch hodnota dôchodkovej jednotky medzitýždenne stúpla o 0,03 % až 0,14 %. V týchto fondoch predstavovala hodnota dôchodkových jednotiek od 0,040432 eura po 0,043462 eura. V dlhopisových fondoch sa hodnota penzijných jednotiek zvýšila o 0,01 % až 0,15 %. Hodnoty jednotiek v týchto fondoch boli k minulému piatku v pásme od 0,041458 eura po 0,043922 eura. Indexové fondy zaznamenali zmenu penzijnej jednotky od záporných 0,13 % po kladných 0,18 %. Dôchodkové jednotky v týchto fondoch dosahovali hodnoty od 0,043226 eura po 0,046777 eura.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) spravovali k 14. novembru vo svojich fondoch takmer 1,45 mld. eur. V príspevkových fondoch sa hodnota dôchodkových jednotiek zmenila od záporných 0,02 % po kladných 0,26 %. V troch výplatných dôchodkových fondoch sa penzijná jednotka zmenila od záporných 0,01 % po kladných 0,13 %, v jednom fonde zostala na nezmenenej úrovni.

Zdroj: SITA, Foto: Poistovne.sk


Sponzorované odkazy