2. dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2.pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1.piliera.

Články z kategórie 2. dôchodkový pilier
Dochôdkové úspory z 2. piliera sa dedia prvých 7 rokov
13.02.2015 - V 2. dôchodkovom pilieri zdedia vaše úspory príbuzní aj keď už poberáte dôchodok. čítať viac »
Otvorenie 2. piliera nespôsobí paniku
12.02.2015 - Dôchodkové správcovské spoločnosti berú otvorenie 2. piliera ako fakt a nemyslia si, že je dôvod na paniku. čítať viac »
Penzistom sa po výstupe z 2. piliera zvýši dôchodok
06.02.2015 - Ak z druhého piliera vystúpi sporiteľ, ktorý je už poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku a tento dôchodok mu Sociálna poisťovňa (SP) znížila pre jeho účasť v druhom pilieri, poisťovňa mu jeho dôchodok po vystúpení prepočíta tak, ako keby nikdy nebol v druhom pilieri. Informuje o tom Sociálna poisťovňa. čítať viac »
Aké sú rozdiely medzi 1. a 2. dôchodkovým pilierom
06.02.2015 - Dôchodkové piliere sa odlišujú výškou príspevku, možnosťou dediť úspory,ale aj mierou závislosti od demografie a politikov. čítať viac »
Richter nechce vykrývať penzie z 2. piliera z rezervného fondu
04.02.2015 - Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter odmieta návrh opozície, aby sa prípadné nižšie dvojpilierové dôchodky vykrývali z rezervného fondu solidarity, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. čítať viac »
Zmluvu o výplate penzie z 2. piliera podpísalo 14 ľudí
04.02.2015 - Od začiatku roka 2015, odkedy majú sporitelia možnosť požiadať o dôchodok z druhého piliera, túto možnosť využilo 221 sporiteľov. čítať viac »
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>