2. dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2.pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1.piliera.

Články z kategórie 2. dôchodkový pilier
Prerušením sporenia v 2. pilieri si znížite aj dôchodok
11.03.2015 - Sporiť si na penziu v 2. dôchodkovom pilieri by ste si mali pravidelne a dlhodobo, aby ste si nasporili dostatočnú penziu.   čítať viac »
Ako si vybrať dôchodkový fond v 2.pilieri
05.03.2015 - V rámci 2. dôchodkového piliera si môžete sporiť na penziu a zhodnocovať úspory, pretože DSS vaše peniaze investuje do rôznych finančných aktív ako sú akcie alebo dlhopisy. čítať viac »
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>