2. dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2.pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1.piliera.

Články z kategórie 2. dôchodkový pilier
DSS v druhom pilieri spravujú takmer 6,62 mld. eur
09.04.2015 - Čistá hodnota majetku sporiteľov tak oproti 20. marcu klesla o 10,5 mil. eur. čítať viac »
DSS Aegon za vlaňajšok so ziskom 2,6 mil. eur
02.04.2015 - V porovnaní s rokom 2013 ide o nárast o 1,2 mil. eur. čítať viac »
DSS ING vykázala za minulý rok zisk 298 tis. eur
01.04.2015 - V porovnaní s rokom 2013 sa hospodárenie spoločnosti zlepšilo o 1,6 mil. eur, keďže za rok 2013 dosiahla DSS ING stratu 1,3 mil. eur. čítať viac »
Allianz-Slovenská DSS vlani s čistým ziskom 6,2 mil. eur
01.04.2015 - V porovnaní s rokom 2013 ide o nárast o 2,56 mil. eur. čítať viac »