Dochôdkové úspory z 2. piliera sa dedia prvých 7 rokov

 V 2. dôchodkovom pilieri zdedia vaše úspory príbuzní aj keď už poberáte dôchodok.  

 
Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba,ktorú si určíte.

Anuitná novela 2.piliera, ktorá začala platiť od začiatku tohto roka, priniesla zmeny v oblasti dedenia. 

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Ak poberateľ doživotného dôchodku z komerčnej poisťovne zomrie počas prvých siedmich rokov od začiatku poberania dôchodku, vzniká jeho smrťou poisťovni povinnosť  vyplatiť rozdiel medzi už vyplatenými dôchodkami  a sumou 84 mesačných dôchodkov  oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ v zmluve,“ vysvetľuje  Milan Janásik, hovorca Generali poisťovne.

V praxi to vyzerá tak, že ak z druhého piliera dostanete doživotný dôchodok (anuita) 60 eur, a zomriete po dvoch rokoch od začiatku poberania, poisťovňa vyplatí sumu dôchodkov za zvyšných 5 rokov teda 3 600 eur určenej oprávnenej osobe. 

Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa táto suma predmetom dedenia. 

lista Neprehliadnite Nový zákon priniesol aj zrušenie okruhu dedičov, ktorí by mali nárok na vaše dôchodkové úspory. 

Pred zmenou zákona, ak sporiteľ nemal určenú pozostalú osobu, tak pred dedičským konaním bol stanovený okruh dedičov, ktorí mali prednosť pred dedičským konaním. Zmenou zákona bol okruh dedičov zrušený a od tohto roka ak si sporiteľ na zmluve neurčí poberateľa, hodnota osobného účtu je predmetom dedičského konania,“ vysvetľuje Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA v našej poradni.

Po novom si môžete určiť aj dobu vyplácania pozostalostného dôchodku a to na jeden rok alebo dva roky. Vdova, vdovec alebo sirota tak nezostanú po vašej smrti bez peňazí. 

Vyberáme z Poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk