Vystúpiť či zostať v 2. pilieri?

 AXA

Pýtajte sa Rastislava Kráľoviča, manažéra pre správu dôchodkových fondov  poisťovne AXA. Vaše otázky prijímame od 2. februára do 31. marca 2015.
Otázka:
30.03.2015 - Mám sa pri zmene fondu orientovať podľa AHDJ? Čím vyššia hodnota, tým lepšia? 

Odpoveď:
30.03.2015 - Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (AHDJ) predstavuje pomer medzi majetkom fondu a počtom vydaných dôchodkových jednotiek fondu. Do majetku fondu sa započítava aj investičný majetok a teda je tu zohľadnený aj výnos.AHDJ slúži pre Vás na to, aby ste si vedeli stanoviť hodnotu osobného účtu pre ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
30.03.2015 - Ako a kde sa dozviem, aký je môj zisk? Ako ho vyrátam? Keď som si presunul sumu takto: 30 % garantovaný a 70% do Indexového a o mesiac som si porovnal Aktuálnu hodnotu dôchodkového účtu pred zmenou pomeru vo fondoch a po zmene moja AHDÚ bola vyšš...

Odpoveď:
31.03.2015 - Zisk je možné určiť ako rozdiel medzi Vašimi príspevkami (nominálna suma vložených prostriedkov) a aktuálnou hodnotou osobného účtu. V aktuálnej hodnote je totiž zohľadnený výnos. Prípad, ktorý uvádzate môže byť zisk ak by Vám v danom období nebol pripísaný žiadny nový príspevok, ten totiž tiež n...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
30.03.2015 - Mám 50 rokov a nasporených v druhom pilieri 14 000 eur. Stal som sa v minulom roku čiastočne invalidným. Môj invalidný dôchodok je 430 eur. Je predpoklad ze sa už nezamestnám. Čo mi poradíte vo vzťahu k 2 pilieru?  

Odpoveď:
31.03.2015 - Pre čerpanie dôchodku z druhého piliera je potrebné splniť podmienku dôchodkového veku. V prípade invalidného dôchodku sa na sporenie v II. pilieri neprihliada a z tohto sporenia nie je možné vyplácať invalidný dôchodok. Po splnení podmienky dôchodkového veku by ste si mohli podať žiadosť o výpla...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
27.03.2015 - Vo svojom dôchodkovom účte AXA som vyskúšal a presunul sumu takto: 30 % garantovaný a 70% som presunul do Indexového. Kedy je vhodné presúvať moje úspory do fondov aby som mal čo najväčší zisk zo svojich úspor? A má to vôbec zmysel?  

Odpoveď:
30.03.2015 - Investovaním finančných prostriedkov do dôchodkových fondov má klient možnosť ovplyvniť svoje úspory. Pre mladých ľudí má v dlhodobom horizonte zmysel investovať svoje prostriedky aj do rizikovejších fondov. Pri dlhodobom investovaní do akciových investícii sa veľmi neodporúča častá zmena investi...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.03.2015 - Čo sa zmení pre sporiteľov v 2. pilieri, ak sa schváli minimálny dôchodok? Bude to výhodnejšie pre viac sporiteľov? 

Odpoveď:
27.03.2015 - Na výsledné znenie návrhu zákona si ešte musíme počkať. Až keď budeme poznať jeho konečnú podobu, môžeme zhodnotiť, ako sa zmena dotkne sporiteľov v II. pilieri.  

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.03.2015 - Dá sa investovaním do iných fondov (akciový, indexový) zvýšiť hodnota osobného dôchodkového účtu? 

Odpoveď:
26.03.2015 - Finančné prostriedky sú vždy investované podľa zvoleného dôchodkového fondu. Podľa investičnej stratégie fondu by si mal klient zvážiť s tým spojené riziká a vybrať si dôchodkový fond aj podľa dĺžky sporenia. Pre akciové fondy sa odporúča dlhodobý investičný horizont. Klient má rovnako možnosť si...

Čítať celý príspevok »
1 2 3 4 5 6 7 >>


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy