Životná poistka môže suplovať poistenie úveruAutor: Andrej Dorič
18.09.2014 (10:00)

Riziká, ktoré kryje poistenie úveru a životná poistka sa prekrývajú, je na vás či si budete platiť obe poistky, ale nutnosť to nie je. 

Názory odborníkov na to či je nutné a vhodné mať pri úvere jeho poistenie ak už máte životnú poistku sa rôznia. Rozhodnúť by ste sa mali podľa zloženia rizík na vašej zmluve. Ak vám v niektorom poistení niečo chýba môžete si to pripoistiť v rámci neho alebo uzatvoriť nové poistenie.

Klasické životné poistenie zvyčajne obsahuje aj pripoistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti či invalidity. Riziko straty práce či choroby však už v tomto poistení byť nemusí, ale môže.

Dočasnú stratu zamestnania životné poistenie nekryje, ale poistenie schopnosti splácať úver kvôli strate zamestnania je pomerne nevýhodné,“ tvrdí Ivo Konečný, produktový manažér poisťovacej časti ING SR.

Podľa neho je preto otázne, či poistné neinvestovať radšej do efektívnejšej poistnej ochrany. Poistenie úveru zvyčajne stojí niekoľko desiatok eur mesačne a bežne kryje maximálne šesť splátok úveru, ale až keď je človek aspoň dva mesiace bez práce.

lista Neprehliadnite

Mať či nemať?


Na druhej strane banky a ich zmluvné poisťovne odporúčajú mať aj poistenie úveru, ktoré vám pokryje riziká do výšky nesplatenej časti úveru v prípade smrti a trvalej invalidity ako aj mesačné splátky úveru v prípade choroby (PN) či straty zamestnania.

Argumentujú aj tým, že životné poistenie nie je také flexibilné ako poistenie úveru, čo sa týka presného pokrytia splátok úveru, ktoré sa rokmi môžu meniť.

Poistenie úveru slúži na vysporiadanie záväzkov súvisiacich s konkrétnym úverom. Ak je klient živiteľom rodiny, životné poistenie môže oprávneným osobám (zväčša pozostalým) na nejaký čas zabezpečiť napríklad náhradu jeho príjmu,“ vysvetľuje Artur Šturmankin, hovorca Allianz-Slovenskej poisťovne.

Na druhej strane, Ivo Konečný tvrdí, že ak už máte životné poistenie, je poistenie úveru úplne zbytočné.

Inak povedané, platili by ste ho zbytočne navyše. Životné poistenie je špecializovaný produkt, ktorý kryje väčšiu skupinu rizík, ako len schopnosť splácať úver. Okrem toho, človek pri ňom aj sporí. Je preto lepšou voľbou využiť životné poistenie namiesto poistenia úveru tým, že ho vinkulujete v prospech banky,“ dodáva.

Rozdiely medzi poisteniami


Šturmankin priznáva, že životné poistenie zväčša ponúka zväčša pestrejšiu paletu rôznych pripoistení úrazu, choroby, invalidity, pracovnej neschopnosti, nezamestnanosti, kritických chorôb, pobytu v nemocnici. Ale aj poistenie k úveru kryje veľa rizík od úmrtia, invalidity, pracovnej neschopnosti a nezamestnanosti a dodáva, že záleží na konkrétnom produkte ako sa rozhodnete.

V ING životné poistenie vždy kryje viac rizík, ako poistenie úveru. Popri úmrtí si pri životnom poistení ďalšie kryté riziká vyberáte sami. Pripoistiť si možno úraz, hospitalizáciu, pracovnú neschopnosť, ale tiež kritické choroby aj invaliditu.

Výhodou životného poistenia je, že riziká môžete vyberať aj kedykoľvek meniť podľa životnej situácie,“ dodáva Konečný.

Rozdiely sú aj v dĺžke poistenia. Pri poistní spotrebného úveru sa zabezpečujete vždy na dobu splácania úveru teda na niekoľko rokov. Životné poistenie je spravidla na dlhú poistnú dobu (10 až 40) rokov. Životné poistenie sa dojednáva aj k spotrebným úverom aj k hypotékam.

„Hypotéka je záväzok na niekoľko desiatok rokov, ktorý by nemal nikto podstupovať bez poistného krytia,“ dodáva Konečný.

Pokiaľ máte uzatvorené obe poistenia, máte nárok na poistné plnenie v súlade s poistnými podmienkami z oboch poistení.

Životné poistenie vám môže priniesť aj zľavu na úroku


Banky bežne pri úveroch akceptujú aj vinkuláciu (naviazanie) životného poistenia v ich prospech, ale nie všetky a nemusí vám to pokryť celý úver.

Mnohé banky vedia formou vinkulácie poistného plnenia akceptovať ako zábezpeku úveru aj štandardné životné poistenie, pokiaľ je dohodnuté na dostatočne vysokú poistnú sumu,“ potvrdzuje Šturmankin.

Konečný z ING tvrdí, že pre banku má poistený klient akoby dodatočné zabezpečenie úveru a banka má dobrý dôvod poskytnúť vám napríklad zľavu z úrokovej sadzby alebo inú výhodu.

Kedy je teda vhodné si vybrať len životné poistenie a kedy poistenie úveru? Pre tých, ktorí si chcú poistiť naozaj len splátky úveru, v prípade, že stratia zamestnanie a nepociťujú potrebu mať kryté iné riziká ako smrťči invalidita je vhodné úverové poistenie.  

Ti, ktorí chcú zabezpečiť aj rodinu prípadne si pri poistení aj sporiť, môžu voliť životnú poistku, a nemusia si už špeciálne poisťovať úver. 
 
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy