Zákutia poistenia úveruAutor: Andrej Dorič
12.09.2014 (14:00)

Pri poistení úveru si dávajte pozor na podmienky vyplácania plnenia. Môžu vás prekvapiť ochranné lehoty, limity na dĺžku vyplácania poistného a výluky z poistenia. 
 
Ak si poistíte úver, a o mesiac vás prepustia z práce poistné plnenie od poisťovne nemusíte dostať. Poisťovne totiž majú ochranné lehoty, ktoré ich chránia pred prípadnými poistnými podvodmi zo strany klientov.

Poisťovne sa boja najmä vychytralých klientov, ktorí napríklad majú informáciu, že budú prepustení z práce, ale predtým si účelovo poistia úver. Aj preto vám plnenie v takom prípade poisťovne nevyplatia vôbec alebo vám začnú splácať úver až po nejakom čase.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne má pri poistení k úveru čakaciu lehotu v dĺžke 90 dní, ktorá sa týka iba rizika strata zamestnania.

Ak máte úver vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni a ste krytí poistením pre prípad úmrtia, sporiteľňa má ochrannú lehota 6 mesiacov medzi uzatvorením úverovej zmluvy a začiatkom poistenia.

Wüstenrot poisťovňa vráti sporiteľni zaplatené poistné, bez nároku na ďalšie poistné plnenie,“ vysvetľuje Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne.

Rovnakú trojmesačnú čakaciu alebo karenčnú dobu majú aj iné poisťovne pri vyplácaní poistného k hypotekárnym úverom.

Pri spotrebných úveroch je lehota kratšia iba 60 dní od začiatku poistenia. Ak stratíte prácu v priebehu dvoch či troch mesiacov poisťovňa, s ktorou banka spolupracuje to nebude považovať za poistnú udalosť a úver vám splácať nezačne.

Lista Odporucame

Plnenie dostanete do 15 dní


Ak váš nárok na poistné plnenie poisťovňa uzná vyplatí vám ho zvyčajne do dvoch týždňov.

„Poistné udalosti klientov Wüstenrot poisťovne sú vybavované promptne, i vzhľadom na vážnosť situácie pre klienta alebo ním určené oprávnené osoby. Poistné plnenie je vyplácané v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 15 dní od ukončenia šetrenia,“ dodáva Vlčková.

Ohraničené plnenie


Poisťovňa vám nebude splácať úver donekonečna, a teda vás neochráni ak by ste boli dlhodobo nezamestnaní. Zvyčajne poisťovne platia úverové splátky najdlhšie po dobu 12 mesiacov. Rovnaká ročná lehota vyplácania poistného platí aj pri poistnej udalosti pracovná neschopnosť či choroba.

Ak ste dlhodobo chorý bude za vás tiež poisťovňa splácať úver len rok. Výnimku urobia vtedy, ak by ste požiadali o invalidný dôchodok. Vtedy vám úver splatia celý kvôli trvalej invalidite, ak ste ju mali poistenú.

Výluky pri poistení úveru


Ak splníte lehoty poistenia môžete byť prekvapení aj z toho, že poisťovne si uplatňujú aj výluky z poistenia. Bránia sa napríklad chorým klientom, u ktorých je riziko poistnej udalosti vyššie.

V Poisťovni Slovenskej sporiteľne musíte pred poistením podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave, kde by ste nemali klamať.

Pri úveroch vyšších ako 66 000 eur vypĺňa klient zdravotný dotazník,“ dodáva Katarína Šujanová, marketingová špecialistka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Poisťovne často za poistnú udalosť nepovažujú stratu zamestnania, ak dáte v práci sami výpoveď.

„Štandardnými výlukami týkajúcimi sa poistenia pre prípad smrti sú smrť z dôvodu samovraždy pred uplynutím 3 rokov od začiatku alebo z dôvodu ochorenia v lehote 12 mesiacov od začiatku poistenia,“ vysvetľuje Vlčková.

Výluka bude platiť vtedy ak ak príznaky tohto ochorenia alebo zdravotné ťažkosti boli popísané v zdravotnej dokumentácii už pred dojednaním poistenia a k úmrtiu došlo v dôsledku komplikácií spojených s týmto ochorením alebo na ich následky.

Vylúčená je aj smrť v dôsledku epidémie či z dôvodu úmyselného trestného činu poisteného.Foto: POISTOVNE.sk


Sponzorované odkazy