Čo všetko kryje poistenie úveruAutor: Andrej Dorič
03.09.2014 (14:00)

Poistenie úver kryje riziko nesplácania úveru v prípade nepredvídateľných životných situácií, do ktorých sa v priebehu splácania úveru môžete dostať . Toto poistenie síce nie je povinné, ale môže sa vám zísť.  
 
Banky zvyčajne spolupracujú pri bankopoistení s niekoľkými poisťovňami, najčastejšie z ich finančnej skupiny. Nie je nutné, aby ste prijali bankou odporúčanú poisťovňu, ale niekedy na tom môžete ušetriť čas aj peniaze.

Wüstenrot poisťovňa, ponúka pre klientov, ktorí majú úver v jej sesterskej Wüstenrot stavebnej sporiteľni, hromadné poistenie dlžnej sumy pre prípad smrti. 

„Ostatní klienti si môžu poistiť úver cez rizikové životné poistenie, ktoré je možné vinkulovať v prospech banky,“ vysvetľuje Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne. 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ponúka v spolupráci s poisťovňou Cardif Kooperativou poistenie k úveru špeciálne vytvorené k úverom Slovenskej sporiteľne.

„Klient si poistenie uzatvorí priamo pri podpise úverovej zmluvy. Poistné sa uhrádza spolu so splátkou úveru,“ dodáva Katarína Šujanová, marketingová špecialistka z Poisťovne Slovenskej sporiteľne.

Lista Odporucame

Základný a rozšíreným balík


Ak sa už rozhodnete si úver poistiť, vyberte si balík, ktorý obsahuje riziká, ktoré potrebujete. Nemusíte si poistiť všetky riziká. Medzi najčastejšie riziká patria: smrť, invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania.

“Samozrejme, je možné si vybrať z viacerých variant krytia rizík,“ dodáva Dáša Polláková, riaditeľka Odboru úverov pre retail a MicroSME ČSOB v našej poradni. 

Ak si vyberiete rizikové životné poistenie, to ponúka na výber viac poistení, ktoré si môžete sami kombinovať. 

„Okrem rizík, ktoré si klienti najčastejšie volia v súvislosti s úverom (smrť, práceneschopnosť, invalidita), si môžu klient dojednať napríklad pripoistenie kritických chorôb, hospitalizácie alebo oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity,“ dodáva Vlčková.

Vo Wüstenrot poisťovni je možné vinkulovať poistenie pre prípad smrti v rámci rizikového životného poistenia v prospech banky, a teda využiť ho aj na poistenie kreditnej karty. Podmienky sú rovnaké ako pri vinkulácii akéhokoľvek iného úveru.
Foto: BANKY.sk


Sponzorované odkazy