Ročné zúčtovanie poistenia si pozrite aj online, chyby nahlásteAutor: Andrej Dorič
03.07.2014 (07:00)

Zdravotné poisťovne majú povinnosť zasielať poistencom ročné zúčtovanie zdravotného poistného do konca septembra. Niektoré to budú robiť už teraz v lete. Čo robiť v prípade, ak v jej výpočte nájdete chyby? 

Zdravotná poisťovňa musí urobiť a zaslať vám ročné zúčtovanie zdravotného poistného (RZZP) za predchádzajúci kalendárny rok do 30. septembra tohto roka. Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie vám zdravotná poisťovňa vykoná do 31. októbra.

Ak v jej výpočte nájdete chyby a so sumou nesúhlasíte môžete do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať nesúhlasné stanovisko.

„V prípade preplatku sa podáva nesúhlasné stanovisko a v nedoplatku sa podáva námietka,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorňa Union zdravotnej poisťovne Ak by vašim námietkam poisťovňa nevyhovela, tiež vás o tom informuje písomne.

ZÍSKAJTE VSTUPNÝ BONUS AŽ 2 000 €!

Ak máte nedoplatok musíte ho zdravotnej poisťovni najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Tú istú lehotu musí dodržať aj zdravotná poisťovňa v prípade vrátenia vášho preplatku.

„Ak SZČO prevezme na pošte výkaz nedoplatkov 3.7.2014, lehotu na podanie námietok má 15 dní. Ak túto možnosť na podanie námietok nepodá, výkaz nedoplatkov je právoplatný uplynutím týchto pätnástich dní, t. j. 18.7.2014. Následne musí SZČO nedoplatok zaplatiť najneskôr do 2.9.2014,“ informuje metodička zdravotnej poisťovne Dôvera Alica Hrubá v našej poradni.

Lista Odporucame

Skontrolujte si čísla aj online


Ak nechcete čakať na RZZP cez poštu môžete si ho pozrieť na weboch poisťovní. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku ponúkajú možnosť pozrieť si výsledok ročného zúčtovania aj online.

V Unione je to možné, ak máte klient zriadené prístupové práva na elektronický portál, kde si ho môžete stiahnuť si vo formáte .pdf.

Zdravotná poisťovňa Dôvera sprístupňuje detail výpočtu ročného zúčtovania poistného cez elektronickú pobočky na stránke svojej web stránke. Prístupové údaje nájdete uvedené vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení o výsledku ročného zúčtovania, ktoré ste dostali poštou.

Všeobecná zdravotná poisťovňa  má výsledky ročného zúčtovania na webe  v sekcii platitelia.
 
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy