Ako a kedy platiť zdravotné poistenie

 Dôvera
Pýtajte sa metodičky zdravotnej poisťovne Dôvera Alici Hrubej. Vaše otázky prijímame od  15. júna do 31. júla 2014.  
 

Otázka:
30.07.2014 - Po 35 rokoch v cudzine sa chcem vrátiť na dôchodok na Slovensko. Ako sa mám prihlásiť na verejné zdravotné poistenie? 

Odpoveď:
30.07.2014 - Do zdravotnej poisťovne sa dôchodca prihlasuje podaním „prihlášky“ a preukázaním skutočnosti, že je poberateľom dôchodku z cudziny. „Dôchodok z cudziny“ je dôchodok porovnateľný so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo invalidným dôchodkom podľa slovenskej právnej úpravy. A za...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
30.07.2014 - Pracoval som v Česku a Maďarsko, robil som doktorát v Nórsku, všade som bol riadne poistený, ale behom prechodov medzi štátmi mám pár mesiacov kedy som asi nebol poistený. Je možnost tých pár mesiacov niekde  doplatiť a má to nejaký význam? 

Odpoveď:
31.07.2014 - Ak teda predpokladám, že v medziobdobiach, keď ste boli poistený v iných štátoch Európskej únie, ste ako osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mali byť povinne verejne zdravotne poistený na Slovensku, tak nie je to „možnosť niekde niekomu doplatiť“, ale je to povinnosť doplatiť v...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
29.07.2014 - Aké zdravotné poistenie by som si mal zaplatiť na Slovensku ak mám tu trvalý pobyt, ale dlhodobo pracujem a som poistený v cudzine?  

Odpoveď:
30.07.2014 - Ak dlhodobo pracujete a ste aj zdravotne poistený v cudzine, na Slovensku poistné na povinné verejné zdravotné poistenie vôbec neplatíte. Naša zdravotná poisťovňa Dôvera dobrovoľné zdravotné poistenie zatiaľ nevykonáva. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
28.07.2014 - Má podnikajúca mamička nejaké úľavy na zdravotnom poistení 

Odpoveď:
29.07.2014 - Nie, „podnikajúca mamička“ nemá úľavy na zdravotnom poistení. Treba mať na pamäti, že poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platíme kvôli tomu, že z vybraných finančných prostriedkov sa uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá poistencom s „pošramoteným“ zdravím. A takým poistencom m...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
24.07.2014 - Pracujem popri materskej dovolenke na živnosť. Musím si platiť zdravotné poistenie?  

Odpoveď:
24.07.2014 - Záleží to od Vašich príjmov zo živnosti a tiež od toho, či ste začínajúca živnostníčka. Ak ste v roku 2014 začínajúca živnostníčka a Váš základ dane z príjmov z podnikania spred dvoch rokov (t. j. z roku 2012) nie je známy, potom preddavky na poistné ako živnostníčka neplatíte ani počas poberania...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
22.07.2014 - Ak sa matka rozhodne zostať na rodičovskej dovolenke aj po treťom roku dieťaťa, musí si sama platiť zdravotné poistenie?  

Odpoveď:
23.07.2014 - Nie, ak sa matka rozhodne starať o svoje dieťa aj po treťom roku jeho veku, nemusí si platiť mesačné preddavky na poistné. Samozrejme za podmienky, že nebude vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej príjem je vymeriavacím základom na určenie poistného. Za fyzickú osobu starajúcu sa „osobne celodenn...

Čítať celý príspevok »
1 2 3 4 5 >>


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy