Životnú poistku sa neoplatí zrušiť skoroAutor: Andrej Dorič
18.03.2014 (10:00)

Zrušiť životnú poistku predčasne sa zvyčajne neopláca najmä na začiatku poistenia. Ak ste s ňou nespokojný, skúste si ju doplniť. 

Pri rozhodovaní o ukončení životného poistenia by ste mali brať do úvahy v prvom rade to, že sa uzatvára na dlhšiu dobu, a preto jeho zrušenie po pár rokoch sa zvyčajne nevyplatí. Zaplatíte veľa poplatkov a prídete o úspory či investície.

„Platí, že klient po niekoľkých rokoch má už splatené počiatočné náklady spojené s uzatvorením zmluvy, a pokiaľ si uzatvorí novú zmluvu životného poistenia bude ich platiť znova,“ vysvetľuje Ivo Konečný, produktový manažér ING Životnej poisťovne v našej poradni. 

lista Neprehliadnite

Pri zrušení investičné poistenie stratíte viac


Tiež by ste mali myslieť na to, to aký druh poistky máte. Keď máte kapitálové životné poistenie, pri ktorom sa nevytvára odkupná hodnota, je možné ho zrušiť kedykoľvek bez dodatočných sankcií. Na druhej strane pri investičnom poistení stratíte viac.

„Predčasné zrušenie zmluvy rizikového životného poistenia či úrazového poistenia nemá pre klienta žiadne iné dôsledky okrem ukončenia poistnej ochrany ku dňu zániku poistnej zmluvy,“ tvrdí Ružena Štiglicová, špecialistka na oblasť životného poistenia AXA.

Ak máte investičné poistenie tiež môžete ukončiť poistnú zmluvu kedykoľvek, ale poisťovňa vám vyplatí nasporenú sumu zníženú o poplatok za jej predčasné ukončenie, ktorý je niekoľko percent (zvyčajne okolo 5 %) z hodnoty vášho osobného účtu ku dňu ukončenia poistenia. Výška tohto poplatku je síce počas trvania zmluvy rovnaká, ale rozdiel je viditeľný vo vyplatenej odkupnej hodnote, ktorá sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka.

Navyše poisťovne na začiatku životnej poistky účtujú aj poplatok na pokrytie počiatočných nákladov. „Pri rizikovom životnom poistení je započítaný v sadzbe poistného počas celej doby poistenia, naopak pri investičnom životnom poistení je strhávaný počas prvých rokov poistenia a nie je výhodné ukončiť poistnú zmluvu skoro,“ dodáva Konečný.

Napokon pri predčasnom ukončení investičného poistenia vám poisťovňa negarantuje úplnú návratnosť počiatočnej hodnoty investície.

Nerušiť, ale doplniť


Poisťovne radia, že niekedy je lepšie poistku iba vylepšiť namiesto jej zrušenia. Ak by ste chceli len zvýšiť poistnú sumu, môžete to urobiť len dodatkom k existujúcej poistnej zmluve. Nie vždy sa to dá a oplatí.

„Ak má klient potrebu dopoistiť si poistnú ochranu pre niečo, čo ešte nemá poistené, skôr odporúčame uzatvoriť novu poistnú zmluvu na dodatočne požadované poistné krytie, pokiaľ sa aj toto nedá vyriešiť dodatkom k existujúcemu poisteniu,“ vysvetľuje Gabriel Tóth z komunikačného oddelenia Allianz- Slovenskej poisťovne.

Allianz-SP na novej poistnej zmluve pri výpočte poistného zohľadní to, čo ste si už ako finančnú rezervu vytvorili na pôvodnej zmluve.

Dodatok k pôvodnej zmluve sa však nemusí vždy oplatiť. Skôr uzatvorená poistná zmluva môže zmenou, napríklad rozsahu krytia, stratiť benefit kalkulovanej technickej úrokovej miery, platnej pri jej uzatvorení.

Po zrušení životnej poistky vám poisťovňa vyplatí peniaze do pätnástich dní po tom, čo ste skončili zmluvu.
 
Foto: BANKY.sk


Sponzorované odkazy