Výber dôchodkových úspor sa sťažíAutor: Andrej Dorič
05.02.2014 (07:00)

V tomto roku by sa mala schváliť takzvaná anuitná novela zákona o dôchodkovom sporení. Tá bude upravovať to akou formou si budú môcť sporitelia v 2. pilieri vybrať svoje nasporené peniaze.  

Doteraz platilo, že ste si úspory mohli po dosiahnutí dôchodkového veku alebo času sporenia (10 rokov) vybrať formou doživotného dôchodku a to tak, že by ste si zakúpili rentu len do výšky 0,6-násobku životného minima a všetky ďalšie úspory by ste mohli použiť formou programového výberu.

Teraz štát chce meniť pravidla počas hry a programový výber chce poriadne obmedziť. Navrhuje, aby budúci penzisti mali možnosť výberu prostriedkov z druhého piliera po odchode na dôchodok len vtedy, ak dôchodok z prvého alebo z druhého piliera  bude spolu tvoriť 4-násobok životného minima, teda asi 800 eur.

Kritici tvrdia, že táto hranica je vysoká a väčšina dôchodcov ju nesplní, a preto si budú musieť z celej nasporenej sumy povinne kúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Tie na tom samozrejme môžu dobre zarobiť.

Vláda sa zrejme bojí toho, že by si ľudia svoje penzie skoro minuli a potom by ostali odkázaní na pomoc štátu. Za novelou je však aj obava z toho, že 1. štátny dôchodkový pilier  nebude v budúcnosti stačiť na výplatu dôchodkov. 

Deravý dôchodkový systém


POISTOVNE.sk sa pýtali čo si o novele zákona myslia niektoré poisťovne, ktoré majú pod sebou aj dôchodkové spoločnosti. Odpovede boli zatiaľ vyhýbavé, keďže novela zákona nie je ešte schválená.

„Návrh anuitnej novely nebol zatiaľ predložený na rokovanie vlády, preto konkrétne dopady na klientov bude možné komentovať až po tom, keď bude známa definitívna podoba novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení,“ vysvetľuje Alena Fábryová, manažérka pre dôchodky ING DSS.

Otvorenejšie o pripravovanej novele rozprával Miroslav Kotov z Allianz - SDSS. Tvrdí, že hlavný prínos pripravovanej anuitnej novely spočíva v tom, že nastaví také podmienky výplat anuít (doživotných dôchodkov), podľa ktorých ich bude reálne možné vyplácať.

„Podľa súčasného znenia zákona, by anuity neboli poisťovne schopné vyplácať. Modelovanie konkrétnych situácií v horizonte 20 – 25 rokov je v zásade zbytočné, keďže do výpočtu vstupuje množstvo parametrov, ktoré dnes nepoznáme (zhodnotenie fondov, výška úrokov v čase odchodu do dôchodku, stredná doba dožitia) a ktoré majú zásadný dopad na výsledok,“ vysvetľuje.

Lista Odporucame

Vyplácanie iba úrokov zo sporenia sa neoplatí


Podľa navrhovanej anuitnej novely by si budúci penzisti mohli nechať vyplácať najprv úroky z dôchodkových úspor teda perpetuitu. Kotov z Allianz – SDSS si však myslí, že výplata úrokov z úspor, nebude mať pre drvivú väčšinu sporiteľov zmysel.

„Pôjde o zanedbateľné čiastky v porovnaní s nákladmi na život. Pri krátení dôchodku z prvého piliera bude jednoducho potrebné na vykrytie tohto výpadku použiť aj úspory z druhého piliera, nielen úroky z nich,“ dodáva.

Prevod súkromných dôchodkov štátu


Zaujímalo nás aj to, či sa môže štát v budúcnosti rozhodnúť previesť všetky úspory zo súkromného 2. piliera na štátneho 1. dôchodkové piliera.

Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov AXA poisťovne to nevylúčil. “V prípade zrušenia 2. piliera z dôvodu zmeny legislatívy, všetky finančné prostriedky klientov by boli prevedené späť do Sociálnej poisťovne,” povedal.
 
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy