Zmeny v sociálnom a dôchodkovom poistení

Pýtajte sa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne.Vaše otázky prijímame od 10. januára do 31. januára 2014.
Otázka:
28.01.2014 - Mám 55 rokov a 35 odpracovaných rokov. Teraz som nezamestnaný, ale občas sa mi podarí nájsť si prácu na dohodu. Odvody z práce na dohodu sa mi rátajú do dôchodku aj odpracované roky, ale osobný mzdový bod za minulý rok mi vyjde len na 0,05. Tým ...

Odpoveď:
28.01.2014 - Pre výpočet osobného mzdového bodu sa používa úhrn všetkých zárobkov dosiahnutých v kalendárnom roku. V prípade, že dosahujete nízke zárobky, svoje osobné mzdové body si máte možnosť zvýšiť platením dobrovoľného dôchodkového poistenie alebo súčasným výkonom dvoch a viac zamestnaní naraz. Na dobr...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
28.01.2014 - Musí živnostník platiť sociálne odvody aj keď je v strate? Môže si ich neskôr odrátať? 

Odpoveď:
29.01.2014 - Pri posudzovaní samotného vzniku povinnosti platiť poistné sa berie do úvahy hrubý príjem. Čiastkový základ dane je dôležitý len pre výpočet vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Aj v prípade, ak je čiastkový základ dane nulový alebo mínusový, ale hrubý príjem presiahol zákonom stan...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
27.01.2014 - Musí človek, ktorý prešiel z dohody na prácu na autorskú zmluvu od januára minulého roka platiť sociálne hneď alebo až od júla 2014?  

Odpoveď:
27.01.2014 - Ak tento človek nadobudol v januári 2013 prvý krát postavenie SZČO, tak vznik povinnosti prihlásiť sa a platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať k 1.7.2014, podľa dosiahnutých príjmov na daňovom priznaní za rok 2013. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
24.01.2014 - Je nejaký limit na príjmy zo samostatne zárobkovej činnosti z ktorých sa nemusia odvádzať odvody?  

Odpoveď:
27.01.2014 - Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s p...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
23.01.2014 - Som študent vysokej školy. Do akej výšky budem v budúcom roku oslobodený od odvodov na príjem na jednu dohodu?  

Odpoveď:
24.01.2014 - Od 1.1.2014 sa zmenila hraničná suma príjmu na uplatnenie výnimky pri dohode o brigádnickej práci študentov. Pri študentoch do 18 rokov pôjde o sumu 68 eur, pri študentoch nad 18 rokov o sumu 159 eur. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
21.01.2014 - Ak som zamestnanec, ale popri tom pracujem aj na dohodu, musím si odvádzať sociálne odvody z oboch príjmov?  

Odpoveď:
22.01.2014 - Ak máte z dôvodu dvoch pracovnoprávnych vzťahov dvakrát postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ako zamestnanec alebo dohodár s pravidelným mesačným príjmom, nemôže pre Vás ako zamestnanca súčet vymeriavacích základov na plateni...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy