Otázka:
26.09.2013 - Ak chcem bezúčelový spotrebný úver, musím si ho poistiť? 
Odpoveď:
26.09.2013 - Svoj bezúčelový spotrebný úver nie ste povinný si poistiť. Avšak poistenie úveru chráni klienta a jeho rodinu pred problémami so splácaním úveru, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách (invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania, úmrtie) a poskytuje mu tak finančnú stabilitu. 
Sponzorované odkazy