Otázka:
25.09.2013 - 14V čom sú iné riziká pri poistení úveru a pri životnej poistke? Neprekrývajú sa navzájom? 
Odpoveď:
26.09.2013 - Poistenie úveru chráni klienta aj jeho rodinu pred problémami so splácaním úveru, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách (invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania, úmrtie). Poistenie úveru je zabezpečené vždy na dobu splácania úveru a poskytuje finančnú stabilitu rodiny v prípade neschopnosti splácať úver.
Životné poistenie je spravidla na dlhú poistnú dobu (10 až 40 rokov), nakoľko okrem poistenia má aj úlohu sporenia finančných prostriedkov do budúcnosti. V rámci životného poistenia má klient možnosť pripoistiť si napríklad smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu s progresívnym plnením, hospitalizáciu následkom úrazu, denné odškodné za dobu liečenia úrazu či kritické choroby.
V životnom poistení je možné kryť viac rizík ako v poistení úveru, a preto sa tieto poistenia v niektorých rizikách môžu vzájomne prekrývať. Pokiaľ má klient uzatvorené obe, má nárok na poistné plnenie v súlade s poistnými podmienkami z oboch poistení.
 
Sponzorované odkazy