Otázka:
23.09.2013 - Platí poisťovňa iba splátky úveru alebo aj poplatky za vedenie úverového účtu? 
Odpoveď:
24.09.2013 - Poplatky za vedenie úverového účtu sa zo zákona už neúčtujú. Poisťovňa hradí splátku istiny, splátku úroku a poplatok za poistenie. 
Sponzorované odkazy