Povodne I.: Ako postupovať pri poistných udalostiach05.06.2013 (13:40)

ČSOB Poisťovňa ponúka základný návod, ako postupovať pri poistných udalostiach v zaplavených oblastiach.

Príroda nás skúša a majetky mnohých ľudí sú pod vodou. Poistení často prioritne zachraňujú majetok pred poškodením a pochopiteľne, nie každý myslí na zmluvne dohodnuté povinnosti voči poisťovateľovi. ČSOB poisťovňa sa snaží byť voči ľuďom maximálne ústretová a nápomocná v tejto neľahkej situácii.

Ak je situácia veľmi vážna


Ak má ČSOB poisťovňa poznatok, že je postihnuté konkrétne územie, podľa uzatvorených poistných zmlúv v danej lokalite, telefonujú svojim poisteným a pýtajú sa ich, či im vznikli škody, prípadne určujú ich rozsah. Podľa veľkosti škôd a naliehavosti situácie dávajú inštrukcie klientom, resp. vysielajú na miesto mobilných technikov, ktorí následne dokumentujú vzniknuté škody.

Ak je škoda menšieho rozsahu

V prípade, že sa nejedná o rozsiahlu škodu, ČSOB poisťovňa klientom vysvetlí, čo je pre poskytnutie poistného plnenia dôležité a ponúkne im možnosť zdokumentovať poškodenie vlastnými prostriedkami.

Fotodokumentácia je dôležitá

ČSOB Poisťovňa odporúča škody spôsobené vodným živlom fotograficky zdokumentovať a zaslať ich podľa inštrukcii na určenú e-mailovú adresu. Základné inštrukcie dostane poistenec v telefonickom rozhovore. Odporúča sa urobiť čo najviac záberov. K fotografiám treba dodať ešte doplnňujúce údaje ako napríklad rozmery postihnutých priestorov, vek zničených spotrebičov, prípadne iných predmetov poistenia, ich nadobúdacie ceny a podobne.
Dôležité je odložiť si všetky doklady o úhrade nákladov, ktoré má poistený v súvislosti s odstraňovaním škody. Ide napríklad o náklady na dezinfekčné prostriedky, tlakové umývanie od nánosov bahna, atď.

Tipy na dovolenku:

Sú to nenáročné úkony, ktoré urýchlia odstraňované škody, proces likvidácie poistných udalostí a teda v konečnom dosledku vyplatenie poistného plnenia. Poistený tak bude môcť dať svoj príbytok čo najskôr do pôvodného stavu.

Poškodené predmety hneď nevyhadzujte

Poistený je upozornený na to, že do doby vyplatenia poistného plnenia je povinný uchovať poškodené predmety. Samozrejme za predpokladu, že nevzniká pre neho alebo pre jeho okolie hygienické či bezpečnostné riziko. Ak nie je klient schopný alebo ochotný vykonať takéto zjednodušené zdokumentovanie škody, ČSOB Poisťovňa vyšle na miesto technika, ktorý zdokumentovanie vykoná a oboznámi poisteného s jeho následnými povinnosťami.

Povodne II. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí Allianz - SP
Povodne III. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí AXA
Povodne IV.: Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí Generali


Zdroj: ČSOB Poisťovňa, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy