Peter Socha

prevádzkový riaditeľ skupiny AXA,

Na tejto pozícii je zodpovedný za útvar prevádzky a IT v AXA pre Česko a Slovensko.

Pre skupinu AXA pracuje od roku 2005. Dosiaľ pôsobil ako finančný riaditeľ, kde bol primárne zodpovedný za oblasť financií. Je súčasne predsedom Predstavenstva AXA, d.s.s., a členom Predstavenstva AXA, d.d.s.

Predtým pôsobil v Prvej dôchodkovej sporiteľmi, d.s.s., ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, kde zodpovedal za vedenie spoločnosti. Štyri roky pracoval ako finančný riaditeľ pre Doplnkovú poisťovňu CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. Predtým niekoľko rokov zastával riadiace pozície v ďalších finančných inštitúciách Eximbanka Slovensko či Investičná a rozvojová banka, a.s. Bratislava.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a je uznávaným expertom v oblasti dôchodkového sporenia. Od roku 2007 je zároveň predsedom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku.

Sponzorované odkazy