Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Ako si poisťovňa určí výšku mojej spoluúčasti pri nehode? 

Odpoveď:
Spoluúčasť je fixne daná poistnou zmluvou, t.j. pri každej škode sa klient podieľa na poistnom plnení do výšky spoluúčasti uvedenej v poistnej zmluve. Ak má klient zmluvne dojednanú spoluúčasť napr. min. 5% alebo 165,97 EUR znamená to, že z poistného plnenia bude odpočítaná suma minimálne 165,97 EUR. Ak bude škoda na vozidle vyššia určí sa spoluúčasť ako 5% z celkového poistného plnenia, tá však musí byť vyššia ako 165,97 EUR. Spoluúčasť sa v niektorých prípadoch z poistného plnenia neodpočítava vôbec.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (13.05.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk