Poplatky pri životnom poistení sú vysoké najmä na začiatkuAutor: Andrej Dorič
24.04.2013 (07:00)

Mesačné poplatky pri životnom poistení sú niekedy vyššie ako platby banke za účet. 

Na POISTOVNE.sk sa obrátila čitateľka, ktorá chcela vedieť koľko by ju vyšli fixné mesačné poplatky v zmluve investičného životného poistenia pri vkladaní 50 eur na mesiac po dobu 30 rokov.

Oslovené poisťovne hovoria, že mesačné poplatky sú rôzne podľa toho aké poistenie by si klientka vybrala. Poplatky by sa skladali s viacerých platieb a boli by vyššie v prvých rokoch poistenia.

V ING Životnej poisťovni by naša čitateľka pri investičnom životnom poistení platila fixný mesačný (administratívny) poplatok vo výške 1,60 eura.

„Ďalšie poplatky závisia od nastavenia poistnej zmluvy. Pri poistnej dobe 30 rokov by klientka počas prvých troch rokov platila poplatok na krytie počiatočných nákladov vo výške 65% z poistného určeného na hlavné krytie – investičnú zložku,“ informuje Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Záleží teda, aká časť z poistného 50 eur by išla na krytie rizík a aká časť na investičnú zložku. „Aj ďalšie poplatky sú už variabilné a závisia od viacerých faktorov – aká časť poistného ide na investovanie a ktoré fondy si klient vyberie,“dodáva Quis. Kompletný sadzobník poplatkov ING Životnej poisťovne si môžete pozrieť tu.   

Poplatky cez 2 tisíc eur, výnos cez 5%


AXA životná poisťovňa nám namodelovala poplatky pri produkte Kumulativ Life pre 30 ročnú ženu s poistnou dobou 30 rokov a celkovým mesačným poistným, pri predpokladanom zhodnotení 5,5 % ročne.

„V modelácii počítame s investičným životným poistením bez akejkoľvek poistnej ochrany s výnimkou minimálnej poistnej sumy pre prípad smrti alebo dožitia 200 eur, nakoľko v zadaní na poistnú ochranu nebola žiadna požiadavka, i keď takýto spôsob využívania investičného životného poistenia neodporúčame, nakoľko primárne ide o poistný, nie čisto investičný produkt,“ vysvetľuje Ružena Štiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia AXA.

Za celých 30 rokov poistenia by naša čitateľka zaplatila kumulované mesačné správne poplatky + inkasný poplatky + rizikové poistné vo výške 479,21 eur.

Ďalej by platila rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky (4 % poplatok z každého investovaného poistného) čo by bolo v jej prípade 720 eur (4 % z celkového poistného za celú poistnú dobu teda 50 eur mesačne, 6000 ročne a 18 000 eur za 30 rokov).

Vstupné poplatky by jej boli strhávané len prvé dva roky poistenia a boli by vo výške 1 080 eur. „Súčet poplatkov spolu by bol 2 279,21 eur za celých 30 rokov. Ak by sme to rozpočítali na ročný priemer, vychádza to 75,97 eur ročne alebo 6,33 mesačne,“ dodáva Štiglicová.

Mesačné poplatky za životné poistenie v AXA sú teda vyššie ako zvyčajne platíte za svoj bežný účet a vyššie ako poplatky za termínovaný účet. Na investičnom životnom poistení by ste si však peniaze zhodnotili vyšším úrokom ako na viazanom vklade, keďže predpokladané zhodnotenie by bolo 5,5 % ročne a odkupná hodnota ( to čo by ste si nasporili) vyplatená pri dožití sa konca poistenia by bola 41 241, 07 eur.

Neprehliadnite: 
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy