Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Od čoho závisí výška sadzby pri havarijnom poistení?  

Odpoveď:
Výška sadzy pri havárijnom poistení závisí od viacerých faktorov medzi najdôležitejšie patria:

• atribúty vozidla: značka vozidla, výkon vozidla, vek vozidla, sôsob použitia (napr. bežná prevádzka, taxislužba, vozidlo určené na prepravu osôb a pod.), ketégoria vozidla (napr. osobné, nákladné do 3,5 tony, motocykel a pod.)
• poistník: vek poistníka, miesto trvalého pobytu, resp. sídlo a pod.
• rozsah poistených rizík a typ produktu: poistenie základného rizika havárie a ďalších doplnkových poistení (napr. odcudzenie a živel, poistenie batožiny, náhradného vozidla a pod.), územná platnosť, výška spoluúčasti, flotilové poistenie, moje auto, vybrané riziká
 
Odpovedal: Jozef Hrdý (23.04.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk