Ako si vybrať havarijné poistenie


Logo Alianz slovenska sporitelna
Pýtajte sa Jozefa Hrdého, riaditeľa odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz-Slovenskej poisťovni. Vaše otázky prijímame od 15.apríla do 15. mája 2013. 
Otázka:
15.05.2013 - Pokryje mi havarijná poistka ukradnutú navigáciu z uzamknutého auta? 

Odpoveď:
15.05.2013 - V podobných prípadoch je potrebné položiť si následujúce otázky: Je navigácia poistená ako súčasť štandardnej výbavy (navigáciu dodal výrobca)? Alebo je navigácia dopoistená ako súčasť doplnkovej výbavy (klient si dokúpil navigáciu a dal si ju pripoistiť)? Ak je odpoveď na jednu otázku áno, potom...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
14.05.2013 - Kto dostane poistné plnenie z havarijného poistenia, keď poistenec zahynul pri nehode?  

Odpoveď:
15.05.2013 - Poistné plnenie môže obdržať leasingová spoločnosť (ak bolo plnenie vinkulované). V podobných prípadoch postupuje ASP na základe dedičského konania.  

Čítať celý príspevok »
Otázka:
13.05.2013 - Keď predávam auto a nemal som na ňom škody môžem si bonusy preniesť do novej poisťovne? 

Odpoveď:
14.05.2013 - Bonus sa vzťahuje na vodiča, nie auto. Ak klient predá vozidlo a chce si poistiť iné vozidlo (nezáleží na tom v akej poisťovni), má nárok na bonus. Bonus za bezškodový priebeh poistenia pôvodného vozidla sa nevzťahuje na nového majiteľa tohto vozidla. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
10.05.2013 - Ako si poisťovňa určí výšku mojej spoluúčasti pri nehode? 

Odpoveď:
13.05.2013 - Spoluúčasť je fixne daná poistnou zmluvou, t.j. pri každej škode sa klient podieľa na poistnom plnení do výšky spoluúčasti uvedenej v poistnej zmluve. Ak má klient zmluvne dojednanú spoluúčasť napr. min. 5% alebo 165,97 EUR znamená to, že z poistného plnenia bude odpočítaná suma minimálne 165,97 ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
09.05.2013 - Mám auto na lízing. V rámci lízingu platím aj havarijné poistenie. Keď sa auto poškodí mojou vinou bude poistnú udalosť riešiť lízingovka alebo ja? Zmenia sa mi splátky? 

Odpoveď:
10.05.2013 - Je vhodné, aby sa klient oboznámil s podmienkami leasingovej zmluvy. V závislosti od typu leasingu a leasingovej spoločnosti sú určité odlišnosti. Vo väčšine prípadov je poistné plnenie vinkulované v prospech leasingovej spoločnosti. Splátky leasingu sa nemusia zmeniť ani pri nehode zavinenej kli...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
08.05.2013 - Je pri jednorazovo platených poisteniach poistné obdobie totožné s poistnou dobou? 

Odpoveď:
09.05.2013 - Poistné obdobie je časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch poistné. Poistná doba je doba, na ktorú je dohodnuté poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia. U jednorázovo plateného poistenia sa poistné obdobie rovná poistnej dobe, napr. z hľadiska ...

Čítať celý príspevok »
1 2 3 4 >>


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy