Dôchodková správcovská spoločnosť AXA bola vlani stratová28.03.2013 (14:20)

 
Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) AXA ukončila minulý rok so stratou takmer 2,1 mil. eur. V porovnaní s rokom 2011 ide o zníženie straty o 52 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za január až december vlaňajška predstavovali vyše 7,8 mil. eur a celkové náklady 9,9 mil. eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť DSS AXA.

Ostatné náklady penzijná firma evidovala vo výške takmer 6,2 mil. eur, ďalších 3,1 mil. eur predstavovali náklady firmy na poplatky a provízie. Personálne náklady spoločnosti tvorili 645 tis. eur. Výnosy firmy z poplatkov účtovaných klientom za minulý rok dosiahli takmer 7,8 mil. eur. Finančné výnosy spoločnosť zaznamenala v sume 32 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške 64,1 mil. eur tvoril ku koncu minulého roka takmer výlučne obežný majetok. Základné imanie spoločnosti predstavovalo ku koncu decembra 78,4 mil. eur. Záväzky spoločnosti ku koncu vlaňajška dosiahli takmer 3,3 mil. eur.

Jediným akcionárom spoločnosti je AXA Leben AG. DSS AXA v súčasnosti spravuje majetok sporiteľov v sume takmer 1,41 mld. eur.

Zdroj: SITA, Foto: POISŤOVNE.sk


Sponzorované odkazy