Kedy voliť investičné a kedy kapitálové poistenieAutor: Andrej Dorič
18.03.2013 (07:00)

Ak chcete mať pocit istoty a garantovanú minimálnu úroveň zhodnotenia vašich úspor je vhodné kapitálové životné poistenie. Ak máte sklon k riziku a chcete za to vyššie zhodnotenie vašich úspor, môžete si zvoliť investičné životné poistenie.  
 
Do výberu vhodného životného poistenia vstupujú rôzne faktory. Jedným z dôležitých je aj zhodnotenie úspor. Všeobecne platí, že keď si chcete popri poistení aj sporiť, ale neradi by ste prišli o časť úspor voľte si kapitálové životné poistenie.Pri tomto poistení vám poisťovne ponúkajú garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. 

Časť z vášho poistenia investujú na kapitálovom trhu a z týchto výnosov vám vyplácajú podiely. Podľa zákona však musí byť táto forma investovania veľmi bezpečná, preto ani vaše výnosy nebudú veľké.Poisťovne totiž investujú vaše peniaze do finančne stabilných produktov ako sú termínované vklady či dlhopisy, ktoré nemajú veľké zhodnotenie.

V prípade dožitia sa konca poistnej doby i v prípade predčasnej smrti vám poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku podľa vášho výberu jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku.

„Kapitálové životné poistenie je vhodné pre konzervatívnych klientov,“ uvádza Branislav Jendroľ - vrchný riaditeľ Úseku životného poistenia Generali poisťovne v najnovšej poradni POISTOVNE.sk V prípade, že si chce klient uzatvoriť životné poistenie na kratšiu poistnú dobu, je preňho vhodnejšie práve kapitálové životné poistenie. 

Naopak, investičné poistenie je vhodné pre klientov, ktorí sú ochotní podstupovať riziko. Môže vám priniesť vyššie zhodnotenie a je výhodnejšie uzatvoriť si ho na dlhšiu dobu. 

Generali poisťovňa však ponúka aj univerzálne životné poistenie, ktoré spája vlastnosti investičného životného poistenia a variabilných kapitálových životných poistení.

  Výhody  Nevýhody
Investičné
  • vyššie zhodnotenie
  • výhodnejšie na dlhšiu dobu
riziko straty aj v neskorších rokoch trvania zmluvy
Kapitálové
  • poistenie na kratšiu poistnú dobu,
  • garantovaný výnos
 nižšie výnosy z investovania

Na poistení môžete aj prerobiť

Keďže vklady na životnom poistení nie sú chránené tak ako vklady v banke je možné, že na kapitálovom alebo investičnom životnom poistení môžete z krátkodobého hľadiska aj prerobiť. Stane sa tak ak zrušíte životné poistenie v prvých rokoch trvania zmluvy. Na začiatku poistenia je totiž vytvorená len malá odkupná hodnota, preto dostanete naspäť menej ako ste do poistenia vložili. 

V prípade investičného životného poistenia je riziko straty aj v neskorších rokoch trvania zmluvy. Výnos je totiž naviazaný na výkonnosť podielových fondov a tá je kolísavá vždy aj na konci poistnej doby. Poisťovne preto radia, aby ste zo zmlúv investičného životného poistenia odkupovali len v prípade kladného zhodnotenia investície. 

Pri investičnom poistení však môžete zarobiť viac ako pri kapitálovom, ak sa bude podielovým fondom dariť. Musíte si však uvedomiť, že riziko straty nesiete vy a nie poisťovňa.

Na kapitále po čase isto zarobíte 

Na rozdiel od rizikového investičného životného poistenia kapitálové životné poistenie je zhodnocované technickou úrokovou mierou platnou na celú poistnú dobu. Táto miera je garantovaná. Čiže pri skončení poistnej doby sa vyplatí vopred presne dohodnutá poistná suma pre prípad dožitia. V tomto prípade nemôžete prerobiť.

Neprehliadnite:
V životnom poistení sa nezotreli všetky rozdiely medzi pohlaviami
Aké poplatky vás pri životnej poistke čakajú
Aké faktory sú dôležité pri výbere životného poistenia
Foto: BANKY.sk


Sponzorované odkazy