V životnom poistení sa nezotreli všetky rozdiely medzi pohlaviamiAutor: Andrej Dorič
14.03.2013 (07:00)

Napriek zákazu diskriminácie pohlaví pri cene životného poistenia, ktorý platí od konca minulého roka poisťovne vedia zohľadniť reálne rozdiely medzi mužom a ženou.
 

 
Európski úradníci idú niekedy s aktivitou a reguláciou podnikania až na hranu. Tak sa stalo, že ichnariadenie, že poisťovne nemôžu zvýhodňovať pri životnom poistení ženy či mužov sa stalo kontraproduktívne pre ženy. Ich poistenie v niektorých prípadoch zdraželo.

AXA životnej poisťovni je poistné jednotné pre obe pohlavia, ale len pre nové zmluvy. „V prípade, že si klient dokúpi pripoistenia k zmluve uzatvorenej pred 21. decembrom 2012, nová jednotná cena pre obe pohlavia je aplikovaná len na prikúpené pripoistenia. V prípade zvýšenia poistných súm je nová cena aplikovaná len na zvýšenú časť poistnej sumy,“ vysvetľuje Ružena Štiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia v AXA.

Ženy mali v minulosti zvyčajne lacnejšie životné poistenie na dožitie lebo sa priemerne dožívajú vyššieho veku a sú menej rizikové ako muži. To už po novom neplatí. „V prípade žien došlo po prepočítaní ku zvýšeniu rizikového poistného za poistenie pre prípad smrti, kritických ochorení a invalidity. Naopak zlacnilo sa pre ne poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, hospitalizácie a rekonvalescencie“ informuje Štiglicová.

Aj v Generali poisťovni poistné pre ženy v prípade poistenia pre dožitie a pre prípad smrti mierne vzrástlo.

Rozdiely ešte sú

Napriek snahe o harmonizáciu cien poisťovne vedia ponúknuť ženám a mužom rozličné produkty v pripoistení. AXA má v rámci poistenia pre prípad kritických ochorení v ponuke iný balíček pre muža a iný pre ženu.

Balíčky obsahujú poistenie pre prípad diagnóz, typických pre mužov alebo ženy, napríklad in situ karcinóm maternice či semenníka,“ dodáva Štiglicová.

Allianz-Slovenská poisťovňa nedávno predstavila nový produkt s názvom Ona a On, ktorý je prispôsobený špecifikám konkrétneho pohlavia. Poisťovňa chápe, že zdravotné riziká, ktorým čelia obe pohlavia sa často líšia. Otcom rodín hrozí riziko rakoviny semenníkov či hrubého čreva a matkám zas ženské diagnózy ako rakovina prsníkov či maternice. 

V prípade vážnych diagnóz ako je rakovina Allianz-SP sľubuje vyplatiť poistné plnenie až vo výške dvojnásobku poistnej sumy. Navyše toto poistenie je flexibilné a môžete meniť jeho zloženie počas celého trvania poistenia.

Aj Generali ponúka ženám špeciálne pripoistenia a benefity. “Podľa aktuálnej životnej situácie si môžu nakombinovať jednotlivé riziká a samy sa rozhodnúť, či sa chcú chrániť pred možnými nástrahami, alebo plánujú svoje úspory aj zhodnocovať, či chcú byť poistené samy alebo so svojími deťmi,” informuje Zuzana Hliváková, marketingová riaditeľka Generali. Poisťovňa tiež sľubuje dvojnásobné plnenie v prípade závažných ženských a mužských ochorení.

Neprehliadnite:
Aké poplatky vás pri životnej poistke čakajú
Aké faktory sú dôležité pri výbere životného poistenia
Poradňa-ako si vybrať životné poistenie
Foto: POISTOVNE.sk


Sponzorované odkazy