Poistenie zodpovednosti vám pokryje aj právnika, ale nie vždyAutor: Andrej Dorič
27.02.2013 (07:00)

Keď lyžujete v zahraničí a zraníte niekoho na svahu zíde sa vám poistenie zodpovednosti za škodu.To si môžete priplatiť v rámci cestovného poistenia. 

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobíte inej osobe na zdraví, živote alebo na majetku. Teda aj vtedy, keď niekoho zraníte na svahu či na ceste.

Z poistenia zodpovednosti za škodu sú kryté aj také škody ako napríklad rozbité okno v hotely.. „Rozbitie okna na hotelovej izbe hrou v záhrade v Čechách by stálo našu klientku, keby nemala poistenie, 395 eur,“ informuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Iný klient tej istej poisťovne by za škodu na veciach pri zrážke lyžiarov v Rakúsku bez poistenia zaplatil 3 230 eur. Smatanová pripomína, že toto poistenie nie je ani veľmi drahé. Pohybuje sa už od 0,10  eur na osobu na deň.

V AXA poisťovni vás toto poistenie ochráni , pokiaľ spôsobíte škodu na zdraví alebo na živote cudziemu človeku, či zničíte alebo stratíte cudzie veci, a to až do výšky 80 000 eur pri škode na zdraví a až do výšky 40 000 eur pri škode na majetku.

Na druhej strane toto poistenie vám nekryje škody vzniknuté v súvislosti s výkonom povolania, podnikania alebo inej zárobkovej činnosti. “Tu ide o súkromnú zodpovednosť,” vysvetľuje Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie Allianz - Slovenská poisťovňa.

Poistenie vám pokryje aj právnika

Z poistenia zodpovednosti za škodu vám poisťovne uhradia aj náklady spojené s najatím advokáta (ak vás obeť úrazu zažaluje) alebo s pribratím súdneho znalca prípadne náklady kaucie či inej finančnej zábezpeky v zahraničí. Nie všade je to pravidlom, keďže v Axa vám nie sú súdne trovy predmetom tohto poistenia. 

Tóth dodáva, že poistenie sa tiež vzťahuje na právnu ochranu pred neoprávnene vzneseným nárokom a na náhradu tejto škody. Allianz-SP vám uhradí za poisteného náklady občianskeho súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania nárokov na náhradu škody.

Pozor na limity

Výšku preplatených nákladov majú poisťovne zvyčajne obmedznú v zmluve. Union poisťovňa vám za advokáta preplatí 2 000 eur a v prípade nákladov kaucie 3 000 eur.

V Allianz-SP je limit pre právnu pomoc je 1200 eur. Inak táto pisťovňa stanovuje mieru zodpovednosti a rozsahu vzniknutej škody, a náklady na súdne konanie zarátava do celkovej poistnej sumy. “ Pre zodpovednosť za škodu u individuálneho cestovného poistenia je to momentálne 66 500 eur pre škody na zdraví a 33 500 eur pre škody na majetku,” dodáva Tóth.

Ako môže pri nehode pomôcť asistenčná služba

Asistenčná spoločnosť vám môže poskytnúť radu, ako postupovať pri spôsobenej škode tretej osobe. Poisťovne radia postupovať nasledovne:

• neuznávať svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne
• vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzať a to ani čiastočne
• zabezpečiť si mená a kontaktné adresy svedkov, resp. ich výpovede
• pri škodách väčšieho rozsahu, pri zranení, alebo v prípade, že je jeho zavinenie sporné, privolať aj políciu a vyžiadať si policajnú správu
• snažiť sa zdokumentovať okolnosti škody (poškodenú vec odfotografujte)
• nepodpisovať žiadny dokument, ktorého obsahu nebude rozumieť alebo k podpisu uviesť „nerozumiem uvedenému“.

Neprehliadnite:
Online poistenie môže platiť skôr ako odíde platba
Lyže si pripoistíte v rámci batožiny
Poistenie úrazu vám liečebné náklady nepreplatí

 
Foto: BANKY.sk


Sponzorované odkazy