Zmeny v sociálnom poistení

Pýtajte sa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne.Vaše otázky prijímame od 20. januára do 28.februára 2013.  
Otázka:
28.02.2013 - Môže predčasný dôchodca pracovať na dohodu alebo na polovičný úväzok? 

Odpoveď:
28.02.2013 - Môže, zákon o sociálnom poistení však neumožňuje súbeh zamestnania, prípadne výkonu samostatnej zárobkovej činnosti a poberania predčasného starobného dôchodku. To znamená, že ak poberateľovi predčasného starobného dôchodku vznikne povinné dôchodkové poistenie z práce na polovičný/plný úväzok al...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
27.02.2013 - Môže dôchodca poberať dva dôchodky z Česka aj zo Slovenska? 

Odpoveď:
28.02.2013 - Áno, dôchodca môže poberať dva dôchodky – jeden zo Slovenskej republiky a jeden z Českej republiky. Ak má poistenec bydlisko na území Slovenskej republiky a bol dôchodkovo poistený (zabezpečený) v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým má Slove...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.02.2013 - Kedy sa môže stať dobrovoľne poistená osoba povinne poistenou? 

Odpoveď:
26.02.2013 - Dobrovoľne poistená osoba sa môže stať povinne poistenou v prípade, že sa napr. zamestná alebo jej ako SZČO vznikne povinnosť platiť poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. Upozorňujeme však, že platiť sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne môže fyzická osoba súčasne z vi...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.02.2013 - Aký je rozdiel medzi platbami do sociálnej poisťovne dobrovoľne poistenej osoby a povinne poistenej SZČO? 

Odpoveď:
27.02.2013 - Sadzba poistného pri dobrovoľnom poistení a povinnom poistení samostatne zárobkovo činnej osoby je rovnaká. Teda platia na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu a poistené do rez...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
25.02.2013 - Ako dlho môže živnostník dostávať nemocenské? 

Odpoveď:
26.02.2013 - Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. To znamená, že výplata nemocenskej dávky trvá najviac jeden kalendárny rok. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
21.02.2013 - V roku 2012 som bol živnostník s príjmom cez 10 000 eur. Živnosť som ukončil k 31.12.2012.Teraz som študent VŠ a pracujem na základe autorskej zmluvy. Môj príjem je 300eur každý druhy mesiac. Mám povinnosť sa prihlásiť na DÚ kvôli DIČ  aké odvodov...

Odpoveď:
22.02.2013 - Z pohľadu Sociálnej poisťovne má postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na účely sociálneho poistenia tá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na daňovom úrade v súvislosti so zárobkovou činnosťou, ktorá zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samosta...

Čítať celý príspevok »
1 2 3 4 5 >>


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy