Kedy poisťovňa preplatí operáciu v zahraničíAutor: Andrej Dorič
23.11.2012 (07:00)

Keď na Slovensku dlho čakáte na operáciu, môžete si ju vybaviť aj v zahraničí. Poisťovne vám ju preplatia, ale nie vždy. 

Ak máte záujem sa dať operovať či liečiť v zahraničí musíte v prvom rade splniť podmienku, že máte chorobu, ktorá sa nedá štandardným spôsobom alebo v primeranej dobe liečiť na Slovensku.

Dôležité je čo sa chápe pod primeranou dobou. Podľa zákona by vám mala poisťovňa zabezpečiť úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr do jedného roka. Poisťovňa by mala prihliadať na povahu ochorenia a podľa toho sa rozhodnúť. „Čakať na operáciu srdca 12 mesiacov je veľa, pri operáciách kĺbov je možné čakať aj dlhšie,” vysvetľuje Monika Šimunová, hovorkyňa zdravotnej poisťovneDôvera. 

Schváliť operáciu či liečenie v zahraničí vám musí vaša poisťovňa. Všeobecná zdravotná poisťovňa udelí súhlas, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Musíte pritom splniť aj ďalšie podmienky. Vaša choroba sa nedá liečiť na Slovensku alebo sa nevykonáva a v inom štáte očakávate podstatné zlepšenie vášho stavu.

Finančné limity

Poisťovne vám nepreplatia všetky náklady na operáciu, majú isté limity. Napríklad skrášľovaciu plastickú operáciu vám neuhradia. Náklady na operácia v zahraničí vám Dôvera preplatí podľa taríf štátu, v ktorom sa vykoná, čiže v takej výške, v akej ju hradia domáce poisťovne svojim poistencom. “Príplatky za nadštandard a rôzne regulačné poplatky si musia pacienti hradiť sami,” dodáva Šimunová.

V Dôvere môžete požiadať aj o preplatenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti v inom štáte EÚ, tiež len do výšky slovenských taríf.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) postupuje tak, že na schválenú operáciu vydá príslušné nárokové doklady. V rámci EÚ liečbu zaplatí zdravotná poisťovňa daného členského štátu, a tá si následne u VšZP uplatňuje refundáciu vynaložených nákladov. “Nestanovujeme žiadny horný limit,” dodáva Dana Gašparíková hovorkyňa poisťovne.

Geografické limity

Poisťovne preplácajú liečbu zvyčajne v štátoch Európskej Únie, ale môžu preplatiť operáciu aj v zámorí. Dôvera náklady na liečbu napríklad v USA preplatí, ale iba v prípade, ak sa liečba nedá vykonať v krajinách EÚ. Podobne postupuje aj VšZP.

Neprehliadnite:

Kritériá úhrady starostlivosti v zahraničí
Vaše zdravie pri životnom poistení si poisťovne overia
ING poisťovňa ponúka pripoistenie prekonanej choroby
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy