Aj zmeškané dovolenkové lietadlo sa dá poistiť

Zmeškali ste lietadlo nie vašou vinnou, lebo meškal autobus alebo do vás po ceste autom na letisko niekto vrazil? Aj táto poistná udalosť sa dá poistiť.  

  
Ak zmeškáte lietadlo zmena letenky vás bude čosi stáť, navyše stratíte veľa času čakaním na ďalší spoj. Niektoré poisťovne na Slovensku myslia aj na túto možnosť a ponúkajú rôzne formy poistenia či pripoistenia.

Za meškanie dostanete 100 eur

V rámci cestovného poistenia si môžete v poisťovni Generali Slovensko dojednať poistenie nezavineného zmeškania dopravného prostriedku. „Poistenie sa vzťahuje na zmeškanie rezervovaného odchodu (napríklad lietadla) z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy či meškania použitého verejného dopravného prostriedku,“ vysvetľuje Zuzana Hliváková, riaditeľka marketingu Generali poisťovne. 

Meškanie si treba dať potvrdiť v leteckej spoločnosti alebo u príslušného dopravcu. Poistenie vám v týchto prípadoch kryje preukázané náklady na cestu na iné miesto odchodu dopravného prostriedku alebo dodatočné náklady na prenocovanie a stravovanie. Ale pozor vždy len do výšky vami dohodnutej poistnej sumy v zmluve. 

Alllianz-Slovenská poisťovňa ponúka v podobných prípadoch iné poistenie. V prípade zmeškania lietadla vám pomôže poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu. To kryje prípady ak klient nenastúpi na poistenú cestu (zájazd či let) zo zdravotných dôvodov (z dôvodu svojej choroby alebo ochorenia blízkej osoby či smrti blízkej osoby,“ vymenúva Gabriel Tóth, PR špecialista z Allianz-SP. Tiež vám toto poistenie pokryje aj prípad, keď nemôžete cestovať lebo vám povodeň zničila dom prípadne cestovné doklady. Ak sa kvôli chorobe musíte vrátiť z dovolenky skôr, Allianz-SP vám pokryje aj suma nevyčerpaných služieb. 

Union poisťovňa vám z poistenia zmeškania odchodu lietadla, vyplatí nárok na úhradu cestovných nákladov do miesta, kde môže pokračovať v zahraničnej ceste podľa pôvodného plánu. Musí však ísť o mimoriadnu udalosť ako haváriu, povodeň či víchricu. "Cestu poisťovňa preplatí aj  pri iných preukázateľných okolnostiach, ktoré poistený nemohol predvídať pred nástupom na cestu," dodáva Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne. 

Preplatia aj taxík domov

Generali ponúka aj možnosť poistiť si oneskorený návrat do vlasti. Možno ste to už zažili, že lietadlo či iný spoj z dovolenky meškal a z letiska ste sa domov už nemohli dostať inak ako taxíkom. Na tento prípad slúži práve toto poistenie. „V týchto prípadoch poisťovňa hradí nevyhnutné náklady na taxík alebo namiesto toho potrebné a preukázateľné ďalšie náklady na nutné prenocovanie a stravovanie až do výšky dohodnutej poistnej,“ dodáva Hliváková. 

Výhodou je, že Generali neurčuje limit ako dlho musí lietadlo meškať, aby ste dostali náhradu. Limit je len finančný. Ak nezavinene zmeškáte lietadlo alebo prídete neskoro domov limit je 100 eur na osobu.
Neskorý návrat domov a s tým spojené dodatočné výdavky odporúča Tóth z Allianzu riešiť v rámci poistenia niektorých špeciálnych produktov alebo v spolupráci s cestovnou kanceláriou v produkte "meškanie plus".

Union vám za viac ako šesť hodinové meškanie vyplatí poistné plnenie vo výške 4 eur za každú celú hodinu,  maximálne však do výšky 40  eur na osobu. 


Pozrite si tiež:
Čo preplatí poisťovňa, ak mešká lietadlo
Cestovné poistenie pre mladých študentov je lacnejšie
Celoročné poistenie sa dá predĺžiť aj zo zahraničia

Vyberáme z Poistovne.sk

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk