Poistenie povodne


Komunalna logo

Pýtajte sa Jána Pavlíka, manažéra Úseku neživotného poistenia Komunálnej poisťovne. Vaše otázky prijímame od 15. augusta do 15. septembra 2011.  
Otázka:
06.09.2011 - Počul som, že záplava nie je to isté ako povodeň. Musím si povodeň a záplavu poistiť osobitne? 

Odpoveď:
07.09.2011 - Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
02.09.2011 - Mám starú poistku na dom. Môže s stať, že pri povodni mi poisťovňa nepreplatí všetky náklady na jeho opravu? 

Odpoveď:
05.09.2011 - Najčastejším prípadom je nedostatočná výška poistného krytia, poisťovňa uplatní podpoistenie a tým zníži výšku priznaného poistného plnenia. Poistenému sa môže stať, že nebude mať preplatené všetky skutočne vynaložené náklady na opravu vzniknuté pri povodni.  

Čítať celý príspevok »
Otázka:
02.09.2011 - Môžem si navyšovať poistku na dom každý rok podľa seba alebo jej výšku určí poisťovňa? Z čoho bude vychádzať? 

Odpoveď:
05.09.2011 - Poistenie na dom/nehnuteľnosť možno dojednať s „indexačnou doložkou“ (kopíruje index inflácie stavebných materiálov a stav.prác). V tomto prípade poisťovňa automaticky navyšuje klientovi poistnú sumu a následne aj výšku poistného k výročnému dátumu poistenia o percento inflácie. V prípade, že ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
23.08.2011 - Kedy mi poisťovňa riziko povodne nepoistí alebo obmedzí poistné plnenie? 

Odpoveď:
24.08.2011 - V prípade, že povodne sa pravidelne opakujú (t.j. už nejde o náhlu a nepredvídanú udalosť). Tzn. v prípade, že poistnú udalosť vzniknutú povodňou alebo záplavou s ohľadom na situáciu v mieste poistenia je možné predpokladať - t.j. jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za päť rokov.  

Čítať celý príspevok »
Otázka:
22.08.2011 - Bude mi stačiť pri povodni poistenie nehnuteľnosti alebo je dobré mať aj poistenú domácnosť? 

Odpoveď:
24.08.2011 - Prirovnal by som to k pravej a ľavej ruke človeka (jedna bez druhej vie fungovať, ale s obmedzeniami). Rovnako je to aj s poistením nehnuteľnosti a hnuteľného majetku/domácnosti. Napr. v prípade rodinného domu sú bežné škody aj na nehnuteľnosti aj na hnuteľnom majetku/domácnosti. Ak si jedno z n...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
19.08.2011 - Ako dlho zvyčajne trvá vyplatenie poistného plnenia? Môžem dostať od poisťovne predčasnú zálohu?

Odpoveď:
22.08.2011 - V zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovňa vyplatí poistné plnenie najneskôr do 14 dní od doloženia posledného potrebného dokladu k likvidácii poistnej udalosti. Zvyčajná časová doba je 7 dní. Poisťovňa poskytne zálohu na základe písomnej žiadosti klienta vo výške 50 % z predpokladaných n...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy