Viktor Kouřil

predseda predstavenstva
ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING Tatry-Sympatia DDS

Odpoveď: Nie

Z pohľadu príjmov, ktoré dostávajú zdravotné poisťovne za zamestnancov nevidím významné zmeny vyplývajúce z daňovej a odvodovej reformy. Z pohľadu príjmov za SZČO môže prísť k ich zvýšeniu v závislosti od odvahy vlády zvyšovať odvody pre SZČO. Celkovo však, vzhľadom na fakt, že príjmy za zamestnancov sú prevažujúce, nepredpokladám podstatný vplyv reformy na hospodárenie zdravotných poisťovn

Vyberáme z banky.sk