Dušan Doliak

generálny riaditeľ
AXA ČR a SR

Odpoveď: Áno

Samozrejme, že to bude mat vplyv. Nie však veľmi veľký, ďaleko významnejší vplyv má regulácia zdravotného poistenia a výkonu zdravotných služieb. Je potrebné spomenúť, že podstatný vplyv má rast ekonomiky a starnutie obyvateľstva. Z tejto širšej perspektívy majú súčasné zmeny pomerne malý, a viac-menej neutrálny vplyv.

Vyberáme z banky.sk