Viktor Kouřil

{if1} predseda predstavenstva, ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING Tatry-Sympatia DDS

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu Manažentu, kde v roku 2000 ukončil doktorandské štúdium získaním titulu PhDr. Už počas vysokoškolského štúdia začal pôsobiť v ČSOB, kde začínal ako finančný špecialista, neskôr pomáhal vybudovať ČSOB DSS a postupne sa vypracoval až na člena predstavenstva ČSOB DSS a ČSOB Asset managementu. Od marca 2008 pôsobí v ING ako predseda predstavenstva spoločností ING DSS a ING Tatry-Sympatia, od marca 2009 aj ako predseda predstavenstva ING Životnej poisťovne.

Vyberáme z banky.sk