Wüstenrot poisťovňa bola vlani zisková08.02.2011 (12:00)

Predpísané poistné Wüstenrotu sa vlani medziročne zvýšilo o 26,5 % .

Wüstenrot poisťovňa dosiahla v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov čistý zisk 822 tis. eur. Rok predtým pritom spoločnosť evidovala zisk po zdanení na úrovni 2,5 mil. eur. Zisk je však podľa vyjadrení firmy na úrovni plánovaného hospodárskeho výsledku, pretože pod vyšší zisk za rok 2009 sa podpísal predaj českej pobočky z januára 2009.

Nová produkcia vzrástla o 72,2 % na 23,28 mil. eur. Predpísané poistné sa v medziročnom porovnaní zvýšilo o 26,5 % na 50,74 mil. eur. V novej produkcii a aj v predpise poistného sa podľa marketingového špecialistu spoločnosti Šimona Kollára viac darilo neživotnému poisteniu, a to vďaka zlepšeniu vo viacerých poistných druhoch. Najvýraznejší relatívny nárast bol v poistení úrazu a najvýraznejší absolútny nárast v povinnom zmluvnom poistení. V rámci životného poistenia sa darilo podľa Kollára najmä investičnému životnému poisteniu.

Celkové náklady na poistné plnenia vlani medziročne vzrástli o 67,9 % na 14,64 mil. eur, z čoho náklady v neživotnom poistení narástli o 161 % na 8,4 mil. eur. "Výrazne vyššie náklady na poistné plnenia v neživotnom poistení sú spôsobené zväčšením kmeňa neživotného poistenia, ale aj povodňami a zosuvmi pôdy v máji, júni a auguste 2010," vysvetlil Kollár.

V roku 2011 plánuje poisťovňa dosiahnuť čistý zisk v objeme 820 tis. eur. Predpísané poistné plánuje zvýšiť na sumu 56,8 mil. eur. "Na náraste predpísaného poistného by sa približne rovnako malo podieľať životné aj neživotné poistenie," povedal Kollár. Celkové technické rezervy poisťovne by sa mali zvýšiť o necelých 20 % a na konci roka 2011 by mali dosiahnuť 100 mil. eur.
Zdroj: SITA,


Sponzorované odkazy