Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Pri cúvaní bolo minimálne poškodené iné osobné auto. Napriek tomu, že škoda bola skoro nulová bola táto udalosť mnou nahlásená do poisťovne. Poškodený ale nič poisťovni nenahlásil a ani hlásiť nebude. Má sa táto udalosť z mojej strany v poisťovni považovať za škodovú udalosť alebo nie ak druhá strana nič nenahlásila?

Odpoveď:
Zo zákona o povinnom zmluvnom poistení vyplýva povinnosť toho, kto spôsobil škodu tretej osobe, nahlásiť túto udalosť svojej poisťovni (poisťovni, kde má klient uzatvorené PZP, nakoľko škodu spôsobil on). Nahlásením takejto udalosti do poisťovne sa z nej stáva škodová udalosť (t.j. skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poškodeného na plnenie poisťovateľa). Pokiaľ by poškodený žiadal poisťovateľa vinníka o náhradu vzniknutej škody a vznikne nárok na túto náhradu, už hovoríme o poistnej udalosti (t.j. vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu).
Odpovedal: Miroslav Václav (02.02.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk