Liečba Slováka pracujúceho v zahraničí si doma vyžaduje trpezlivosťAutor: Katarína Ludániyová
21.10.2010 (12:45)

Pracujete v Anglicku a počas pobytu v rodnej zemi sa vám stane nečakaný úraz? Chce to pevné nervy s úradmi na obidvoch stranách.

Realita pre väčšinu Slovákov. Za prácou sú nútení vycestovať do zahraničia. Jednou z najatraktívnejších krajín bola pred vstupom Slovenska do Európskej únie a stále je Veľká Británia. Domov cestujú Slováci zväčša počas „veľkých“ sviatkov, prípadne na dovolenku v lete ako náhradu za pobyt pri mori.

Čo robiť v prípade, ak sa počas jednej z týchto návštev stane občanovi Slovenskej republiky pracujúcemu vo Veľkej Británii úraz, napríklad autonehoda? Slovák pracujúci vo Veľkej Británii na základe či už pracovnej zmluvy, alebo dohody platí odvody sociálneho poistenia do anglického systému NHS (National Health Service). V prípade úrazu na území Veľkej Británie sú náklady na lekársku starostlivosť hradené z tohto systému, obdobne ako v Slovenskej republike.

Ak sa však úraz stane počas pobytu na Slovensku, jedinou „záchranou“ pred hradením plnej sumy nákladov na lekársku starostlivosť z vlastného vrecka je karta EHIC (European Health Insurance Card), ktorú si občan Slovenska musí vybaviť vo Veľkej Británii. Treba si však uvedomiť, že ak si platí odvody vo Veľkej Británii, to znamená, je v systéme NHS, slovenská obdoba karty EHIC vydaná slovenskou stranou je nepoužiteľná aj napriek tomu, že je občanom Slovenskej republiky.

V prípade ľahkého úrazu, ktorý si vyžaduje len jednoduché lekárske ošetrenie vám teda stačí karta EHIC. Ak si však úraz vyžaduje dlhodobé liečenie a je pre vás vzhľadom na váš slovenský pôvod a zázemie výhodnejšie liečiť sa na Slovensku, na scénu nastupuje byrokracia. Karta EHIC totiž prepláca len náklady na liečbu spojené s týmto úrazom, aj to len náklady na akútnu liečbu. Akonáhle by ste boli schopní vycestovať späť do Anglicka, NHS vám preplatí len náklady spojené s liečbou na území Veľkej Británie. Ako teda postupovať v prípade, ak sa rozhodnete stráviť celú dobu liečby, ktorá môže trvať aj niekoľko mesiacov, na Slovensku?

Ak sa teda rozhodnete liečiť na Slovensku, na preplatenie nákladov na liečbu spojených s inými úrazmi je potrebné vybaviť si formulár E106 alebo E112, ktoré slúžia práve na tieto účely. Formulár E 106 Veľká Británia vydáva len veľmi neochotne, ostáva teda formulár E112. Ten sa od 1. mája 2010, kedy vstúpili do platnosti nové pravidlá koordinácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, a ktoré by mali zjednodušiť celý proces, premenoval na S2. Problémom je, že daný formulár  slúži na vopred plánovanú liečbu, to znamená, že ak sa rozhodnete neliečiť sa ako rezident Veľkej Británie na jej území, vybavíte si tento formulár a môžete sa ísť liečiť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, pričom náklady vám prepláca NHS. V našom prípade je ale nutné dokladovať anglickej strane prostredníctvom formulára E107, prečo žiadate o formulár E112. S tým Vám pomôže vaša zdravotná poisťovňa na Slovensku. Pravdepodobne od vás budú vyžadovať lekársku správu v angličtine, aj keď nové pravidlá koordinácie ustanovujú, že oficiálne dokumenty sa posielajú v úradnom jazyku krajiny, ktorá ich predkladá.


Sponzorované odkazy