Indexácia poistného sa dá odmietnúťAutor: redakcia
26.01.2010 (11:00)

Veľa klientov poisťovní, ktorí majú poistenú nehnuteľnosť býva prekvapených keď sa im po roku zvýši cena poistného. V liste od poisťovne ich čaká záhadné slovíčko indexácia poistnej sumy. O čo pri nej ide?

Indexácia je v postate zvýšenie ceny nehnuteľnosti, ktorá je poistená. Ak sa jej cena zvyšuje logicky sa zvyšuje aj cena poistného. Podľa čoho určuje výšku indexácie? „Výšku indexu stanovíme na základe údajov o cenách stavebných prác a cenách stavebných materiálov a výrobkov za predchádzajúci rok, zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,“ ozrejmuje Lucia Muthová, hovorkyňa Alliaz-Slovenskej poisťovne. Zuzana Francúzová z ČSOB poisťovne uvádza pre poistovne.sk konkrétny príklad cenovej indexácie. Ak bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyhlásená inflácia cien stavebných prác a stavebného materiálu o 2 %, klientovi sa pre ďalšie poistné obdobie zvýši poistná suma nehnuteľnosti o 2 %. Načo je však indexácia dobrá pre klienta? „Indexáciou si klient zabezpečí, že poistná suma bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote budovy a teda poistený nebude vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia,“ vysvetľuje Zuzana Wagnerová, vedúca oddelenia marketingu poisťovne Kooperativa. Samozrejme klient má možnosť indexáciu poistenia odmietnuť. Mal by si však pozrieť poriadne svoju poistnú zmluvu a termíny dojednania poistného. „To, či klient chce mať poistné a poistnú sumu indexovanú, si zvolí pri uzatváraní poistnej zmluvy,“ hovorí Muthová. Ak sa počas poistenia rozhodne o zrušenie indexácie musí o to požiadať poisťovňu písomne pred výročným dátumom poistnej zmluvy. Ak to nestihne a dostane už zvýšený predpis poistného z dôvodu dojednanej indexácie, je povinný ho zaplatiť. Ak by to neurobil poisťovňa sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a môže si poistné vymáhať „V prípade, že klient nepožiadal o zrušenie indexácie včas a nesúhlasí s novou výškou poistného odporúčame, aby navštívil najbližšiu pobočku poisťovne alebo kontaktoval svojho poisťovacieho poradcu. Poisťovňa posúdi dôvody klienta a navrhne mu riešenie,“ vysvetľuje Wagnerová. Ak klient v priebehu trvania poistenia indexáciu zruší, pri vzniku poistnej udalosti v ďalším poistnom období poisťovňa zníži poistné plnenie. V Allianz-Slovenskej poisťovni odmietnutie indexácie riešia tak, že poistnikovi pošlú výzvu na úhradu nezaplateného poistného. „Ak poistnik odmietne zaplatiť poistné v predpísanej výške, poistenie zanikne,“ tvrdí Muthova.
Sponzorované odkazy