Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Dôchodkový systém na Slovensku

Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na 3 pilieroch a jeho pravidlá upravuje Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.pilier – starobné dôchodkové poistenie - zastrešuje Sociálna poisťovňa.
2.pilier – starobné dôchodkové sporenie – zastrešujú Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
3.pilier – doplnkové dôchodkové sporenie – zastrešujú Doplnkové dôchodkové spoločnosti.


Základom dôchodkového systému sú jeho prvý a druhý pilier. Zákonom stanovené poistné na dôchodkové poistenie – pre tých, ktorí sú zapojení iba do 1.piliera - je 18% z vymeriavacieho základu.

Pre sporiteľov, ktorí sa zapojili aj do 2.piliera, sú odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne 14% a odvody na dôchodkové sporenie do vybranej DSS predstavujú 4% z vymeriavacieho základu.

Od roku 2017 sa táto sadzba medziročne zvýši o 0,25% a počínajúc rokom 2024 zostane na úrovni 6%.
Platenie príspevkov do 3.piliera je pre väčšinu účastníkov dobrovoľné.