Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Viktor Kouřil

predseda predstavenstva, ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING Tatry-Sympatia DDS

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu Manažentu, kde v roku 2000 ukončil doktorandské štúdium získaním titulu PhDr. Už počas vysokoškolského štúdia začal pôsobiť v ČSOB, kde začínal ako finančný špecialista, neskôr pomáhal vybudovať ČSOB DSS a postupne sa vypracoval až na člena predstavenstva ČSOB DSS a ČSOB Asset managementu. Od marca 2008 pôsobí v ING ako predseda predstavenstva spoločností ING DSS a ING Tatry-Sympatia, od marca 2009 aj ako predseda predstavenstva ING Životnej poisťovne.
Sponzorované odkazy