Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Nie

Z krátkodobého hľadiska štát možno ušetrí finančné prostriedky. Z nášho pohľadu však tento spôsob šetrenia verejných financií nie je z dlhodobého hľadiska najrozumnejší. Cieľom poistenia je zabezpečiť sa pre prípad nepredvídateľnej udalosti, ktorá samozrejme v priebehu trvania poistenia nemusí nastať, ale v prípade, že nastane, tak sú z poistenia vyplatené hodnoty mnohonásobne vyššie ako zaplatené poistné. Disponuje štát toľkými finančnými prostriedkami, aby sa v prípade katastrofickej udalosti zabezpečil bez pomoci poistenia? Každý rok sme svedkami živelných udalostí, ktoré poškodzujú a ničia súkromný ako aj verejný majetok. Užívateľom oboch týchto hodnôt je však občan - daňový poplatník, na plecia ktorého by sa v konečnom dôsledku, podľa takto nastavených pravidiel, preniesla celá škoda. Môže si to štát dovoliť? Využitie reálnej a finančne dostupnej možnosti ochrany majetku spoločnosti prostredníctvom poistenia považujeme za ekonomicky rozumnejšiu alternatívu.
Sponzorované odkazy