Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Roman Holček

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre poistnú techniku
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Odpoveď: Nie

Novelou zákona o dani z príjmov sa ruší odpočítateľná položka základu dane vo výške zaplateného poistného (najviac však 398,33 eur), vďaka ktorej si mohli klienti v životnom poistení znížiť celkovú daň z príjmu o necelých 76 eur. „Potrestaní“ tak sú všetci klienti, ktorí sa rozhodli nespoliehať v dôchodkovom veku na štát, ale sami sa chcú do budúcnosti zabezpečiť.
Občania zvyčajne veľmi citlivo vnímajú takéto zasahovanie štátu do ich „výhod“, a to sa, samozrejme, môže prejaviť aj prechodným znížením záujmu nielen o životné poistenie, ale o všetky dotknuté typy dlhodobých investícii. Práve zavedenie odpočítateľnej položky totiž odštartovalo rozmach dlhodobých investícii s cieľom zabezpečiť si dostatočný príjem v starobe.
Na druhej strane však finančné dôsledky zrušenia tejto odpočítateľnej položky nie sú príliš vysoké, preto predpokladám, že postupne u našich klientov zvíťazí potreba poistnej ochrany nad zrušením výhod a záujem o dojednávanie životných poistení opätovne porastie.
Sponzorované odkazy