Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Kancelária Zelených kariet

Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorových vozidiel. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených našimi občanmi. Sídlo kancelária bolo v Prahe. Od 1.1.1994 je jej sídlo i v SR, v Bratislave. Viď heslo "zelená karta".
Sponzorované odkazy