Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Betliar

Pohrebné podporné združenie na Slovensku s ústredím v Betliari, okres Rožňava. Bolo založené 11.3.1928 v Betliari. Podľa stavu v roku 1991 má 60 000 členov v 200 odbočkách na celom Slovensku. Cieľom združenia je poskytnúť finančnú podporu pozostalým pri úmrtí člena združenia. Správnymi orgánmi združenia sú Valné zhromaždenie (ako najvyšší orgán), Ústredný výbor a Dozorný výbor. Operatívnym orgánom je Predsedníctvo. Miestne odbočky združujú členov združenia vo svojom obvode. Činnosť združenia vykonávajú miestne odbočky, ktoré sa riadia stanovami a úpravami vydanými Ústredným výborom a Predsedníctvom združenia. Združenie nesleduje komerčné ani konkurenčné ciele a možno ho pokladať za humánnu ustanovizeň.
Sponzorované odkazy