Mihál nechce povinné rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa16.06.2017 (18:00)

Bývalý minister práce a sociálnych vecí považuje za nezmysel, aby dohoda dvoch občianskych združení zaväzovala ďalšie subjekty.

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa by sa podľa nezaradeného poslanca NR SR Jozefa Mihála nemala povinne rozširovať na zamestnávateľa, ak s tým samotný zamestnávateľ nesúhlasí. Takýto pozmeňujúci návrh podal bývalý minister práce a sociálnych vecí počas parlamentnej rozpravy k vládnemu návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní. "Zákon o kolektívnom vyjednávaní by sa tak vrátil do podoby, akú som po sebe zanechal," povedal Mihál. Považuje za nezmysel, aby dohoda dvoch občianskych združení zaväzovala ďalšie subjekty. Zamestnávateľ by sa pritom podľa návrhu Mihála mohol ku kolektívnej zmluve pripojiť dobrovoľne.

Poslanec Mihál upozornil na to, že k návrhu novely zákona mali počas rokovania tripartity zásadné pripomienky zamestnávatelia aj odborári. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter pritom podľa neho zdôrazňuje dôležitosť sociálneho dialógu, aby návrhy zákonov prichádzali do parlamentu po odsúhlasení v tripartite. "Táto novela sa pritom absolútne týka zamestnávateľov aj odborov," zdôraznil Mihál. Minister Richter na tieto výhrady reagoval tým, že zamestnávatelia aj odborári chceli ísť svojimi pripomienkami nad rámec návrhu novely zákona, čo on neakceptoval.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý tvrdí, že navrhovaná novela zákona ničí odbory, keďže ich nenúti vyvíjať sa. "Nenúti ich skutočne pracovať, dáva im možnosť, ako vydierať zamestnávateľov," povedal. Upozornil na to, že za 24 rokov klesol počet odborárov z 1,5 milióna na 300 tisíc.

Podľa návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní by sa mala začiatku septembra tohto roka opäť začať uplatňovať legislatíva, ktorá možní rozširovať záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia. Navrhovaná novela zákona reaguje na nález Ústavného súdu SR z marca minulého roka, podľa ktorého bola pôvodná novela zákona o rozširovaní záväznosti KZVS protiústavná.

Ústavnému súdu SR sa nepáčilo, že pri tzv. fakultatívnej extenzii rezort práce a sociálnych vecí podľa vlastnej úvahy môže, ale aj nemusí rozhodnúť o extenzii KZVS. "Vo väzbe na predmetný nález navrhovaná právna úprava nemá fakultatívnu povahu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Podľa navrhovanej novely zákona majú mať zmluvné strany KZVS právo oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu KZVS, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorom je reprezentatívna.

"V nadväznosti na to, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR,“ objasňuje ministerstvo práce. Na to, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu tieto združenia predložiť svoje stanovisko.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy