Otázka:
10.06.2017 -  Dobrý deň, v mojej životnej poistke mám doplnkové úrazové poistenie, prémiovú ochranu. Čo to znamená?
Odpoveď:
13.06.2017 - Prémiová ochrana je zadefinovaná v poistných podmienkach. Každá poisťovňa má vlastné a môžu sa odlišovať. Táto ochrana sa vo všeobecnosti vzťahuje na čas od uzatvorenia poistnej zmluvy do prijatia poistnej zmluvy poisťovateľom. Aby mohla táto okamžitá poistná ochrana nastať, musí byť zaplatené prvé poistné. Môže sa jednať napríklad o okamžitú poistnú ochranu pre prípad úrazu, hneď na druhý deň po zaplatení prvého poistného.
Sponzorované odkazy