Životné poistenie na mieru

Na Vaše otázky až do 18.6. odpovedá Mgr. Viera Gregorová, vedúca oddelenia vzniku a vývoja produktov z Úseku poistenia osôb KOOPERATIVA poisťovne.

Kooperativa 2017


Otázka:
07.06.2017 - Dobrý deň, prosím vás, v mojej poistke je napísané, že pre prípad smrti alebo dožitia poistná suma 10.000 a smrť s konštantnou PS 10.000. Znamená to, že ak do konca poistenia umriem, bude vyplatených 20.000 a keď budem žiť, tak len 10.000?

Odpoveď:
12.06.2017 - Ak máte v poistke tieto riziká pripoistené samostatne, teda poistenie pre prípad smrti alebo dožitia a druhé riziko je poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, znamená to, že v prípade smrti bude oprávneným osobám vyplatených 20 000 eur a v prípade, že sa dožijete konca poistenia ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
06.06.2017 - Dobrý deň, do akého veku môže človek uzavrieť životnú poistku?

Odpoveď:
09.06.2017 - Vstupný vek je takmer pri každom druhu poistenia iný, napr. niektoré typy investičného životného poistenia môžete uzavrieť až do veku 85 rokov, dôchodkové poistenie má najvyšší možný vstupný vek 55 rokov.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
04.06.2017 - Mám 39 rokov - aké riziká by ste mi odporučili mať poistené? A aký typ životnej poistky by ste mi odporučili? Ďakujem.

Odpoveď:
09.06.2017 - Nakoľko ste v produktívnom veku, odporučila by som rizikové životné poistenie s pripoisteniami, ktoré slúžia na vyrovnanie príjmu v prípade úrazu alebo choroby, teda pripoistenie PN, trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia úrazu. V prípade, že čerpáte hypotéku, odporúčam poistenie dlžní...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
03.06.2017 - Ako viem zhodnotiť, či je moja životná poistka výhodná? A ak nie je, čo môžem robiť? Uzavrela som ju pred 5 rokmi na 25 rokov, takže ešte dlho. Ďakujem.

Odpoveď:
08.06.2017 - Pred piatimi rokmi boli vyššie garantované technické úrokové miery ako sú v súčasnosti. To znamená, že za rovnaké poistenie, ktoré by ste si uzatvorili dnes (ak odhliadneme od zmeny vstupného veku) by ste platili viac ako platíte. Avšak potreby človeka sa v jednotlivých jeho životných cykloch men...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
31.05.2017 - Je možné preniesť životnú poistku do inej poisťovne? Ak nie, dáva zmysel pôvodnú poistku vypovedať a uzavrieť novú, ak je táto výhodnejšia?

Odpoveď:
01.06.2017 - Presun zmluvy životného poistenia medzi poisťovňami nie je možný. Je možné iba zrušiť svoje pôvodné poistenie. Poisťovňa vyplatí poistenému odkupnú hodnotu z rezervotvornej časti. Klient si následne môže uzatvoriť nové poistenie. Pri zmluvách životného poistenia s rezervotvornou zložkou však n...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
30.05.2017 - Potrebujem úrazové poistenie, ak mám uzavretú životnú poistku?

Odpoveď:
01.06.2017 - Ak je v rámci pripoistení v životnej poistke dojednané aj pripoistenie trvalých následkov úrazu, smrť úrazom a čas nevyhnutného liečenia úrazu, nie je potrebné samostatne uzatvárať úrazové poistenie. Úrazové poistenie je určite vhodné pre každého, nakoľko z poskytnutého plnenia je možné pokr...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
Čo pokrýva zdravotné poistenie
Čo všetko pokrýva PZP a havarijné poistenie auta
Prečo a ako si poistiť byt či dom
Kedy a ako zmeniť zdravotnú poisťovňu
Ako cestovať správne poistený

Sponzorované odkazy