Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Slovenský dôchodkový systém potrebuje zmenu09.05.2017 (06:20)

Slovensko je ako jediná z krajín V4 v dvadsiatke štátov s najmenej udržateľným dôchodkovým systémom - udržateľnejší dôchodkový systém ako my majú dokonca viaceré menej vyspelé krajiny Latinskej Ameriky, ale aj Bulharsko či Rumunsko.


Slovensko patrí medzi dvadsať krajín s najohrozenejším dôchodkovým systémom. Hoci veľká časť sledovaných krajín si oproti roku 2014 zlepšila udržateľnosť svojich dôchodkových systémov - a to najmä vďaka zavedeniu reforiem ako zvyšovanie veku odchodu do dôchodku či revízia penzijných výdavkov - obyvateľstvo starne oveľa rýchlejšie ako sa pôvodne očakávalo. Toto sú hlavné zistenia štúdie skupiny Allianz s názvom Pension Sustainability Index (PSI) 2016, ktorá analyzuje demografický vývoj a dôchodkový systém vo vybraných 54 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

PORADŇA - Z čoho budem žiť na dôchodku?

 


Dôchodkové vyhliadky Slovákov nie sú priaznivé

Slovensko sa v rebríčku udržateľnosti dôchodkov umiestnilo v poslednej dvadsiatke, na 36. mieste. Pozitívom je, že oproti roku 2014 sa udržateľnosť nášho dôchodkového systému o niečo zvýšila, a to najmä vďaka zvýšeniu veku odchodu do dôchodku. Podľa investičného manažéra Allianz – Slovenská d.s.s. Mira Kotova to však v žiadnom prípade nestačí: „Situácia je tak vážna, že samotné zvýšenie veku odchodu do dôchodku prvý pilier nespasí. Bude musieť klesnúť najmä štedrosť prvého piliera, čiže dôchodky sa budú musieť znížiť v porovnaní s platmi.“ Náš dôchodkový systém potrebuje podľa odborníkov aj ďalšie reformy na zabezpečenie jeho väčšej stability. Kvôli odčerpávaniu peňazí z 2. piliera za účelom vykrývania deficitu verejných financií, totiž môže z dlhodobého hľadiska čeliť zvýšenému riziku udržateľnosti.

Oveľa lepšie dôchodkové vyhliadky ako my má susedné Česko, keď jeho dôchodkový systém skončil v rebríčku na 20. priečke, ale aj Poľsko, Maďarsko, či Rumunsko a Bulharsko. Aj v týchto krajinách je však potrebné stabilizovať dôchodkové systémy, inak hrozí, že sa v budúcnosti zvýši riziko pádu dôchodcov pod hranicu chudoby a štát by im tak musel poskytnúť sociálnu pomoc, čo by ešte viac zaťažilo verejné financie.
Lista Odporucame

Pobaltské krajiny príkladom

Vzorovým príkladom nám môžu byť pobaltské štáty, ktoré pokračujú v zavádzaní efektívnych dôchodkových reforiem ako je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ale najmä znižovanie nákladov dôchodkového systému na verejné financie. Dôchodkové systémy v Lotyšsku a Estónsku patria dokonca medzi desať najudržateľnejších na svete. Podľa Kotova je to práve vďaka nižšej štedrosti prvého piliera: „Dôchodky v týchto krajinách sú v porovnaní s priemernými mzdami o 10 percent nižšie ako u nás, pritom vek odchodu do dôchodku je ešte vyšší ako u nás. Sú teda tam, kam my len smerujeme.“

Prekvapením sú menej vyspelé krajiny

Prekvapujúce je, že menej vyspelé a preľudnené krajiny ako Filipíny, Argentína, Peru alebo Čile majú udržateľnejšie dôchodkové systémy ako Slovensko a v rebríčku sú na oveľa vyšších priečkach. Populácia je v týchto krajinách prevažne mladá a očakáva sa, že to tak ostane aj v budúcnosti. Z tohto dôvodu tieto krajiny zatiaľ nepociťujú vysoký tlak na reformovanie svojich dôchodkových systémov. No aj napriek dobrému umiestneniu v rebríčku je v týchto štátoch čoraz vyšším rizikom chudoba na dôchodku. Navyše v Argentíne nie sú výdavky na dôchodky v porovnaní s HDP príliš vysoké. Očakáva sa však, že sa to v najbližších desaťročiach môže zmeniť.


Prepad Ruska a Číny, Austrália opäť exceluje

Najvýraznejší prepad v rebríčku udržateľnosti dôchodkových systémov oproti roku 2014 zaznamenali Rusko a Čína. Rusko sa kvôli pretrvávajúcej ekonomickej a finančnej kríze a vysokým verejným výdavkom prepadlo o 13 pozícií nižšie až na 27. miesto. Čína skončila na predposlednom mieste, kvôli rýchlejšiemu starnutiu obyvateľstva a tiež väčšiemu objemu výdavkov na budúce penzie. Naopak Austrália obhájila svoje prvenstvo a má aj naďalej najudržateľnejší dôchodkový systém na svete. Svoju úlohu tu zohrávajú priaznivé demografické podmienky krajiny a dobre spravované verejné financie. V top päťke sa ďalej umiestnilo Dánsko, Švédsko, Holandsko a Nórsko.

Zdroj: Allianz - SP, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy