Top 10 - Poisťovne

Kurzový lístok

CZK CZK 27,02
USD USD 1,06
GBP GBP 0,87
PLN PLN 4,37
HUF HUF 309,09
AUD AUD 1,41
20.01.2017
zobraziť celý kurzový lístok

Sponzorované odkazy

Schválili zmeny pravidiel sezónneho zamestnávania11.01.2017 (17:00)

Novela by mala uľahčiť situácia zamestnancov z tretích krajín, ktorí z rôznych dôvodov prídu o zamestnanie

Pravidlá zamestnávania príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov Európskej únie vykonávajú sezónne zamestnanie, by sa mali zmeniť. Vláda dnes schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá má priniesť do našej legislatívy príslušnú európsku smernicu.
Oproti súčasnej právnej úprave, keď sa môže vykonávať sezónne zamestnanie iba s udeleným prechodným pobytom, budú môcť po schválení navrhovaných zmien štátni príslušníci tretích krajín vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch. Prvý režim predpokladá pobyt najviac do 90 dní od príchodu na územie Slovenskej republiky, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, resp. len na základe povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti. V prípade, ak si bude chcieť štátny príslušník tretej krajiny pobyt predĺžiť, môže požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania, ktorý nesmie prekročiť 180 dní, a to vrátene predchádzajúceho pobytu. V súlade s európskou smernicou o vnútropodnikovom presune sa ustanovujú podmienky vstupu a pobytu na území Slovenskej republiky na obdobie dlhšie ako 90 dní štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rámci vnútropodnikového presunu.
Návrh novely rieši aj iné kategórie zamestnancov. Zavádza sa napr. špecifická skupina zamestnancov, príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb. Uľahčí sa aj situácia zamestnancov z tretích krajín, ktorí z rôznych dôvodov prídu o zamestnanie. Oproti súčasnej právnej úprave budú mať 60 dní na to, aby si našli nové zamestnanie. Navrhuje sa tiež predĺžiť platnosť tzv. modrej karty na účel vysokokvalifikovaného zamestnania z troch rokov na štyri roky.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy