Oplatí sa sporiť si na penziu v 1. alebo 2. pilieri?Autor: Andrej Dorič
12.02.2014 (11:00)

Rozdiely medzi dvoma dôchodkovými piliermi a tým tretím sú v spôsobe sporenia, ale aj v cieľoch. 

Existujú štyri spôsoby ako si sporiť na dôchodok. Prvé dve sa nazývajú dôchodkové piliere a sú označované číslami 1.a 2.

Tretí spôsob sporenia je spojenž so životným poistením a posledný je sporiť si peniaze do matracu alebo do ponožky, prípadne investovať do svojich detí a veriť, že sa o vás na staré kolená postarajú lepšie ako štát.

1.pilier je ohrození starnutím


Prvý penzijný pilier sa inak nazýva aj priebežný, pretože si akoby priebežne sporíte v štátnej pokladni na budúci dôchodok.

„To znamená, že prostriedky ktoré dnes odvediete ako „poistné“ na dôchodkové poistenie, vyplatí Sociálna poisťovňa obratom ako dôchodok dnešným dôchodcom,“ vysvetľuje priebehovosť systému Miroslav Kotov z Allianz – SDSS.

Tento pilier sa tiež nazýva solidárny, keďže sporíte do spoločnej kasy, nemáte tam vlastný účet a výška vášho dôchodku bude závisieť od ekonomickej sily štátu v čase vášho odchodu do penzie, od demografického vývoja a samozrejme od schopnosti politikov a vlád vám úspory neminúť predčasne na akútne riešenie problémov s dlhmi štátu.

„Kľúčovým parametrom tohto systému je pomer tých čo odvody platia, k tým čo čerpajú dôchodky. Keďže sa rodí málo detí a zároveň ľudia žijú dlhšie, tento pomer sa bude prudko zhoršovať, pretože bude málo pracujúcich a veľa dôchodcov. Hovoríme tomu demografická kríza,“ dodáva Kotov.

Aj preto výška dôchodku z 1. piliara teda vôbec nie je istá, ako by si niektorí mysleli. Sú vo svete príklady (Argentína, Lotyšsko), kedy vláda dôchodky radikálne znížila, lebo na nich nemala.

Lista Odporucame

Súkromne v 2. pilieri


Kto sa nechce spoliehať iba na štátny dôchodok môže si sporiť aj v takzvanom 2. dôchodkovom pilieri.
Druhý pilier vznikol pred niekoľkými rokmi, z dôvodu, aby aspoň časť penzie budúcich dôchodcov nebola závislá od demografie. Žiaľ od svojho vzniku v roku 2006 prešiel množstvom zmien a zásahov politikov, ktorí menili jeho pravidlá v priebehu hry a vyháňali z neho sporiteľov.

„Jeho cieľom je dopĺňať prvý pilier, nie s ním súťažiť. Druhý pilier je akumulačný, to znamená, že vaše odvody putujú na váš osobný dôchodkový účet a tam sa následne zhodnocujú Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Tá má na starosti vám úspory časom zhodnocovať. Záleží od šikovnosti jej manažérov, nastavenia vášho rizika, ktoré si sami zvolíte a od situácie na finančných trhoch koľko napokon zarobíte.

Podnikanie DSS je však regulované štátom a na jeho fungovanie dohliada aj Národná banka Slovenska, aby sa nestalo, že firma bude hazardovať s vašimi úsporami a prerobí vám všetko. Strata všetkých úspor podľa odborníkov nehrozí.

„DSS zo zákona ponúka klientom aj garantovaný dôchodkový fond, v ktorom ak poklesne hodnota dôchodkovej jednotky v sledovanom období, je spoločnosť povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku,“ vysvetľuje Rastislav Kraľovič z AXA poisťovne v našej poradni.

Výhody a nevýhody 2. dôchodkového piliera oproti prvému


Medzi výhodami a nevýhodami je podľa odborníkov tenká deliaca čiara. „Čo niekto považuje za výhodu iný môže považovať za nevýhodu,“ myslí si Kotov. Niekomu z presvedčenia môže vyhovovať viac solidarita inému zásluhovosť.

Výhody a nevýhody druhého piliera

+100% zásluhovosť – na osobnom dôchodkovom účte má sporiteľ vždy to, čo si tam odvediete + zhodnotenie, ktoré vám má zabezpečiť vaša DSS

+Dediteľnosť – ak umriete pred tým ako ste si začali čerpať dôchodok formou anuity, jeho úspory sú dediteľné.

+Miernejšia závislosť od demografie

+Nižšia závislosť od politických rozhodnutí (v prvom pilieri je valorizácia či miera solidarity určená politickým rozhodnutím)

-Výška vášho dôchodku je závislá od vývoja na finančných trhoch, ktorý môže byť nestály

-Podlieha zmenám od politikov

-Na vstup je daná podmienka veku sporiteľa do 35 rokov

3. pilier je dobrovoľný


Napokon si na dôchodok môžete sporiť aj v 3. pilieri, ktorý sa tiež nazýva aj doplnkové dôchodkové sporenie a je to dobrovoľná forma sporenia na penziu. V širšom zmysle sa za 3.piler považuje aj životné poistenie, ktoré môže mať aj sporivú časť.

Rozdiel medzi 2. a 3. pilierom je v zdroji odkiaľ do nich smerujú príspevky.

„Do druhého piliera si sporiteľ posiela časť povinných odvodov na dôchodkové poistenie, ktoré sa presmeruje z 1. piliera,“ vysvetľuje Kotov. Ak peniaze nedáte do 2. piliera musíte si ich posielať do 1. piliera. 3. pilier je dobrovoľný systém, do ktorého si posielate časť svojej čistej mzdy (po zaplatení odvodov daní). Podľa zákona vám naň môže prispievať aj zamestnávateľ.

„Ak máte uzavreté starobné dôchodkové sporenie automaticky je časť - 4% poslaná aj na osobný účet do správcovskej spoločnosti a 14% do Sociálnej poisťovne,“ vysvetľuje Kráľovič. A dodáva, že porovnávať 2. pilier so životným poistením nie je celkom korektné, pretože ide o rozdielne produkty. To prvé je sporenie a to druhé poistný produkt.


Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy